livios logo

Verplicht bouwen met bouwpromotor

Vraag

Vraag van: JM Als regelmatige lezer van jullie vragenrubriek heb ik volgende vraag. Dit voorjaar vonden we na lang zoeken een lapje bouwgrond in een nieuwe verkaveling. Bij navraag bij de gemeentediensten kwamen we te weten dat bovenvermelde bouwgronden in die verkaveling via een sleutel-op-de-deurfirma/bouwpromotor verkocht werden. De bouwgrond werd enkel en alleen verkocht indien we ook met hen zouden bouwen. Voorwaarde voor de verkoop was dat we een voorontwerp moesten laten maken en het daarbij horend voorschot moesten betalen, wat we dan ook deden daar het ons vooral om de grond te doen was. Dit voorschot dat aanzien werd als studiekosten zou van de eerste betalingsschijf afgetrokken worden. Uitgaande van dit eerste voorontwerp maakte de bouwpromotor ook een gedetailleerde prijsraming. Ondertussen drong het bouwbedrijf aan om zo snel mogelijk met de architect te gaan praten en de definitieve plannen te laten uittekenen bij hun architect. Natuurlijk hebben we niet nagelaten om ook andere bouwfirma’s te contacteren om de vooropgestelde prijs te vergelijken. Nu blijkt dat het merendeel van de aangeschreven bouwbedrijven goedkoper is dan het bedrijf dat ons de grond verkocht. Zelfs indien we het voorschot laten vallen (wat niet min is) blijken nog enkele bouwbedrijven goedkoper te zijn. De uitleg van de bouwpromotor is dat hij de grond goedkoper verkocht dan normaal en dat hij zijn winst recupereert met de woning zelf. Dit is natuurlijk voor ons geen uitleg, daar we voor de grond reeds genoeg betaalden (identieke prijs die iedereen betaalde in de verkaveling). In de verkaveling werden reeds een aantal woningen opgetrokken door bovenvermelde bouwpromotor. Een aantal van deze mensen zijn echter niet tevreden van het resultaat, wat ons zeker niet de intentie geeft om met hen in zee te gaan. We hebben volgende vragen: * Is de koppelverkoop van grond + woning legaal? * Kunnen we zonder enig probleem met een andere bouwfirma in zee gaan zolang we geen contract getekend hebben? * Kunnen we het betaalde voorschot terugvorderen? (eventueel min. kosten voor het voorontwerp) * Wat stellen jullie voor om in deze situatie te doen?

Antwoord

Jouw probleem stelt zich tegenwoordig wel meer, weet de Bilzense advocaat Mark Huygen. Steden en gemeenten nemen vaker het initiatief om verkavelingen uit te bouwen en doen daarbij beroep op de zogenaamde verkavelaars en bouwpromotoren. Bedoeling is betaalbare bouwkavels aan haar inwoners aan te bieden. De gemeente kan hierbij via haar eigen reglementen haar voorwaarden bepalen (inwoner zijn van de gemeente, nog geen eigenaar zijn van een roerend goed, …).

In jouw geval lijkt dit zo ook gebeurd te zijn. Jij noemt dit koppelverkoop. Maar je trekt best eens in de contracten en verkoopsvoorwaarden na of dit effectief zo is, want koppelverkoop is immers niet legaal.

Het is Mark Huygen wel niet duidelijk welk contract je ondertekend hebt. Enerzijds stel je dat er nog geen contract getekend is, anderzijds geef je wel aan dat je de grond kocht en dat je al een voorschot betaald hebt. (Let er trouwens op dat dit voorschot niet hoger mag liggen dan 5 procent.) Er moet dus sprake zijn van een contract tussen jou en de bouwpromotor.

Voorlopig is het dus moeilijk om een sluitend antwoord te formuleren op je vraag. Daarom is het best dat je de verkoopsovereenkomst eens laat bestuderen door een advocaat. Die zal je meer kunnen vertellen.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Sleutel-op-de-deur

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/756/verplicht-bouwen-met-bouwpromotor/