Aannemer gebruikt goedkopere materialen

Vraag

Bij een verbouwing staan in de maandelijkse vorderingsstaat van de aannemer posten waar we niet mee akkoord gaan, omdat er goedkopere of minder materialen gebruikt zijn dan voorzien, die toch aan de volle pot worden aangerekend. Ons standpunt is om die niet te betalen tot er een vergelijk gevonden is. De aannemer en de architect zeggen dat het gebruikelijk is om dit toch te betalen. Dus alles betalen, ja of neen?

Antwoord

Veel hangt af van wat er in het contract en in het lastenboek vermeld staat. Als er zwart op wit staat dat materiaal x en niet materiaal y gebruikt werd, ben jij 100 % in je recht.

Zo'n zaken zou je moeten kunnen bespreken met je architect op voorwaarde dat hij ook daadwerkelijk de belangen van zijn bouwheer verdedigt en niet naar de pijpen danst van de aannemer met wie hij onder één hoedje speelt.

Vermits het een tussentijdse betaling betreft, wordt in de meeste gevallen bij een discussie de factuur wel betaald op voorwaarde dat de minwaarde achteraf in rekening gebracht wordt. Bij de laatste factuur hoort meestal ook een verrekening van de min- of meerwerken.

Laat daarom in het wekelijkse werfverslag noteren dat er andere materialen gebruikt zijn dan deze vermeld in het lastenboek en dat deze bij de eindafrekening in mindering gebracht zullen worden. Zorg dat het document ondertekend is door de twee partijen.

Beantwoord door: Livios

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer