livios logo

Juridische aansprakelijkheid bij foutjes

Vraag

Vraag van: Peter Vanden Borre Momenteel zitten we in onze ruwbouwfase en hebben enkele vraagjes, die allen te herleiden zijn naar 1 aspect: de juridische aansprakelijkheid. Ik zal een 3-tal feiten opsommen. Mijn vraag is wie verantwoordelijk is en welke stappen ik kan ondernemen voor deze factoren: 1. De aansluitbocht is te dicht bij de muur gezet, zodat de vooropgestelde afmetingen van Electrabel niet kunnen worden gerespecteerd. De architect steekt het op de aannemer, de aannemer op de architect. Alhoewel dit niet echt een zware blunder is en kan worden opgelost, zou ik willen weten wat ik kan ondernemen. 2. De architect heeft op het plan 2 schuifdeuren in de muur getekend. In praktijk is het onmogelijk dit op deze manier uit te voeren (we kunnen geen steunmuur uitkappen, en de schuifdeur tegen de muur kan ook niet). We zijn dus genoodzaakt een andere - minder fraaie - oplossing te zoeken. Kunnen we dit zomaar laten passeren? 3. De vloerpas boven is twee centimeter hoger dan de architect oorspronkelijk op de muur (in potlood) had aangeduid. Hierdoor is onze ingebouwde WC misplaatst (WC-pot hangt te laag). Kunnen we iets ondernemen? Zoals u merkt zijn het geen zware feiten, maar ze doen toch een afbreuk van de oorspronkelijke ideeën en doet ons nadenken over de zwakke positie van de bouwheer, ondanks de talrijke reglementeringen. Alvast proficiat met de site.

Antwoord

Mark Huygen, één van de advocaten uit ons vragenpanel, beaamt dat het hier niet echt om zware fouten gaat, maar ze zijn daarom volgens hem niet minder storend. Daarom werk je best een regeling uit. Je staat hierin niet zo zwak, omdat je de werken altijd kan weigeren, of een minwaarde vragen wanneer de werken niet herstelbaar of uitvoerbaar zijn zoals in het oorspronkelijke ontwerp.

Aangezien de aannemer en de architect hun verantwoordelijkheid weigeren te nemen in de discussie over de aansluitbocht, laat je dit best in het volgende werfverslag opnemen. De eventuele meerkost voor het bereiken van een oplossing, reken je nadien door aan de aannemer en de architect. Je laat ieder de helft betalen. Je houdt dit bedrag in op de openstaande facturen. Hierbij verwijs je dan gewoon naar de vermelding die je liet opnemen in het werfverslag.

Het probleem van de schuifdeuren is een conceptiefout van de architect. Ook dit probleem laat je best opnemen in het werfverslag. De meerkosten of de minwaarde – door een minder esthetische oplossing – reken je achteraf door aan de architect.

Ook het probleem met de vloerpas laat je best acteren in een werfverslag. De vloerder of de chapper heeft kennelijk te hoog aangevuld. Zorg ervoor dat de vaststellingen van dit euvel in ‘tegenspraak’ gebeuren. Dit wil zeggen dat je de verantwoordelijke vloerder of chapper ook uitnodigt tijdens de vaststelling. Op die manier kan hij ook zijn versie van het verhaal doen. Na de vaststelling en de opname ervan in het werfverslag, streef je naar een oplossing. Laat de betrokken vloerder of chappist hier een voorstel doen. Als je hier niet tevreden mee bent, kan je ook nog de minwaarde in rekening brengen.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/873/juridische-aansprakelijkheid-bij-foutjes/