Dakgrind

Vraag

Mijn nieuwbouw woning is klaar sinds mei 2005. Ik heb echter vrij veel oppervlakte plat dak. Men raadt mij aan om hier dakgrind op te leggen omdat dit de levensduur zou verlengen en een koelere woning in de zomer geeft.

Als ik echter bij verschillende personen informeer, krijg ik telkens andere antwoorden i.v.m. met de dikte van de laag. Sommigen zeggen dat 3 cm voldoende is, anderen beweren 10 cm omdat anders bij zeer warm weer het dak toch nog opwarmt en het grind putten zou maken in het dak.

Hoe dik moet dit nu nog zijn? Moet er een speciale folie onder het grind gelegd worden? Verlengd dakgrind de levenduur van een plat dak?

Antwoord

Voor een antwoord op deze vraag namen we een kijkje in een technische voorlichting van het WTCB (Wetenschappelijk en technisch centrum voor het Bouwbedrijf). Wat de schutlaag betreft, wordt er hier een verschil gemaakt tussen lichte schutlagen (vb. leischilfers, verflaag, metaalfolie) en een zware schutlaag (vb. grind, tegels, ...). Lichte schutlagen hebben drie functies: UV-bescherming, beperking van de oppervlaktetemperatuur en verbetering van het uitzicht. Die functies gelden ook voor een zware schutlaag die daarnaast ook nog de rol van ballastlaag kunnen vervullen om de windkrachten op te vangen en kunnen voorts ook dienen op het dak beloopbaar te maken.

Er wordt ook vermeld dat het grind gerold of gebroken kan zijn. In het laatste geval wordt een beschermingslaag bestaande uit een polyester of propyleen mat aangeraden om beschadigingen van de afdichting te vermijden. Dat is niet nodig bij afdichtingen die goed bestand zijn tegen perforaties.

Wat de dikte van de schutlaag betreft, vermeldt de TV dat zijn gewicht anderhalve maal de windbelasting moet bedragen als de laag de windkrachten van dak moet opnemen. Wanneer men een schutlaag aanbrengt omdat de windweerstand van het gekleefde systeem onvoldoende is, moet het ballastgewicht voldoende zijn om de totale windkracht (incl. 50 % veiligheid) op te nemen.

Wanneer de dakafdichting en de isolatie voldoende stevig bevestigd zijn om de totale windbelasting op te nemen, is het voldoende dat de schutlaag op zich windstabiel is. Hiervoor is volgens de TV vooral de minimale grinddiameter van belang. Dit wordt weergegeven in een tabel met als parameters de dakhoogte, de ligging en de zone van het dak.

Ons inziens is het belangrijkste in jullie geval dus dat het grint voldoende windstabiel is en niet van het dak kan afgewaaid worden. Kies dus voor grind met een voldoende dikke diameter. De dikte van de laag is op zich niet zo belangrijk; 5 cm lijkt ons voldoende dik. Mocht je het toch dikker willen leggen, ga dan zeker na of de dakconstructie die belasting wel aankan.

Beantwoord door: Livios

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer