livios logo

Vragenpanel


Vragenarchief

Peter Henriksen

home elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
face Peter Henriksen
Reeds 191 vragen beantwoord
Peter Henriksen
settings Advocaat - Handels- en bouwrecht
map Brusselstraat 59
2018 Antwerpen
call 03/244.15.60
print 03/238.41.40
email p.henriksen@elegis.com
link http://www.elegis.eu

Rechtstreeks contact opnemen met een panellid?

De vragen voor het panel verlopen via Livios. Vragen die je rechtstreeks naar een panellid stuurt, worden in principe niet beantwoord. Maar indien je van plan bent om ook gebruik te maken van de diensten van deze specialist, kan je altijd persoonlijk contact opnemen. De samenwerking die hieruit voortvloeit, staat uiteraard los van de gratis vraag- en antwoordservice van Livios.

De dagdagelijkse praktijk van Peter Henriksen is toegespitst op alle aspecten van het handels- en bouwrecht. Hij adviseert en staat zijn cliënten bij in de redactie van contracten en onderhandelingen. Zijn voorkeur gaat naar een anticiperende bijstand, van waaruit hij in overleg met zijn cliënten problemen en procedures precies tracht te vermijden, nu deze naast tijd- en energieverlies van de cliënt, ook onnodige gerechtskosten tot gevolg hebben.Als de cliënt vooralsnog geconfronteerd wordt met een incident of procedure, staat Peter Henriksen zijn cliënt bij in minnelijke en/of gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Hij vertegenwoordigt hen ook in procedures, waarbij het onroerend goed vrijwel steeds centraal staat. Peter Henriksen is reeds vele jaren verbonden aan de studie elegis – Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, die zich ten dienste stelt van de ondernemer in de ruime zin van het woord. Deze studie beslaagt alle rechtsdomeinen zowel in binnen- als buitenland om de cliënt-ondernemer bij te staan in elke zorg waarmee hij geconfronteerd kan worden.

191 vragen beantwoord door dit panellid


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vragenpanel/panellid/157/peter-henriksen/pagina/3/