livios logo

Stookoliefactuur betalen op drie verschillende manieren

Verwarmen met mazout heeft als voordeel dat de consument zélf kiest hoeveel liter hij bestelt bij welke leverancier én dat de prijs per liter altijd op voorhand gekend is. De mazoutfactuur is dus altijd duidelijk en transparant. Maar ook op vlak van ‘de rekening betalen’ is verwarmen met mazout een juiste keuze: dankzij flexibele betaalmogelijkheden kan de consument z’n stookoliebudget perfect beheren zoals hij dat zelf wil.

Drie betaalmogelijkheden: contant, gespreid of gefinancierd 

De ‘contante betaling’ op het moment van de levering is de meest gekende en dus ook de meest voorkomende manier van betalen. Maar wat niet iedereen weet is dat er daarnaast nog 2 andere opties bestaan die besproken kunnen worden met de mazoutleverancier. 

Het wettelijke systeem van ‘gespreide betaling’ geeft de klant de mogelijkheid om maandelijks éénzelfde bijdrage te betalen aan de mazoutleverancier. Dit bedrag wordt op voorhand berekend op basis van een inschatting van het jaarlijks verbruik.

Een gespreid betalingsplan is geen afbetaling. Deze betalingsfaciliteit start met het opstellen en ondertekenen van een contract. De eerste levering moet minstens 1000 liter omvatten, waarvan minstens de helft op het ogenblik van de levering moet zijn betaald. Vervolgens betaalt de consument maandelijks een vast bedrag dat overeenkomt met 1/12de van het geschatte jaarverbruik.

Na een periode van 1 jaar wordt de verrekening gemaakt tussen het ingeschatte verbruik en het effectief verbruik. Is er een verschil? Dan wordt dit saldo verrekend in het volgende jaar.

Via de simulator op de website van Informazout (www.informazout.be) kan je op basis van je (effectief) jaarlijks verbruik berekenen welk bedrag je maandelijks zou moeten betalen.

Als derde optie kan de klant ook kiezen voor een ‘afbetalingsplan via een kredietinstelling’. Er wordt dan een krediet aangegaan bij een financiële instelling, al dan niet in overleg met de leverancier.

Consumenten die belangstelling hebben voor een van deze betalingsmodaliteiten nemen best contact met hun mazoutleverancier van voorkeur.

> Meer weten over gespreid betalen

> Maak uw persoonlijke simulatie en bekijk welk bedrag uw maandelijks zou betalen

11404-N

Bereken met de simulator  van Informazout welk bedrag je maandelijks zou moeten betalen.

Foto Informazout vzw

11404-N

Na 1 jaar wordt het verschil tussen het ingeschatte verbruik en het effectief verbruik verrekend.

Foto Informazout vzw


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10055-11404/informazout-vzw/partnerberichten/stookoliefactuur-betalen-op-drie-verschillende-manieren/