livios logo

Combineer mazout en zon: nieuwe online simulator berekent jouw besparing

Volgens onafhankelijk onderzoek is de combinatie van een stookolieketel met een zonneboiler dé duurzame keuze als jouw oude mazoutketel aan vervanging toe is. Bereken met de nieuwe bespaarsimulator van Informazout hoeveel je exact bespaart en wat de milieuwinst is.

Om de mogelijke besparing te berekenen, moet je een paar eenvoudig raadpleegbare gegevens intikken, over je jaarlijks verbruik, het type ketel, het vermogen, je gebruikspatroon en of je al dan niet van bijverwarming gebruik maakt. Na het invoeren van deze gegevens becijfert de bespaar-simulator onmiddellijk hoeveel je kan besparen door -indien nodig- je oude mazoutketel te vervangen en deze te combineren met een zonneboiler in een duurzame energiemix.

Terugverdientermijn

De rekenmodule vermeldt het geschatte nieuwe jaarverbruik en jouw besparing (zowel in liter, als in procent, als in euro’s) alsook hoeveel minder CO2 en NOx je installatie na deze ingreep zal uitstoten. Een nieuwe installatie is uiteraard niet gratis. De laatste  stap in de bespaarsimulator becijfert daarom ook de terugverdientermijn, op basis van onder meer de kostprijs van de nieuwe installatie, de actuele stookolieprijs en de levensduur van de installatie. Tenslotte krijgt men ook zicht op het “Gemiddeld Jaarlijks Rendement”, wat een berekening is van de gemiddelde jaaropbrengst ten opzichte van de investering.

Test het zelf

Benieuwd wat jij kunt besparen? Doe de test met onze bespaarsimulator en je ontdekt het meteen.

Wil je meer weten over de verschillende opties bij de vervanging van jouw oude stookolieketel? Lees er dan zeker de resultaten van onze vergelijkende verwarmingsstudie op na.

De toekomst om zich te verwarmen ligt in een energiemix , ontdek daarom de mogelijkheden om stookolie te combineren met hernieuwbare energiebronnen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10055-11469/informazout-vzw/partnerberichten/combineer-mazout-en-zon-nieuwe-online-simulator-berekent-jouw-besparing/