livios logo

Een hoger label scoren op je EPC? Begin met isoleren!

Iedereen die ook maar enigszins vertrouwd is met het principe van de Trias Energetica weet het al langer: isoleren is de meest efficiënte manier om de energieprestaties van je woning op te krikken. Dat het ook de manier bij uitstek is om de energieklassen van het energieprestatiecertificaat snel en aanzienlijk te verbeteren – en tegelijk om aanspraak te maken op de labelpremie en de renteloze renovatielening tot 60.000 euro die volgend jaar in Vlaanderen worden ingevoerd – , blijkt nu ook uit een becijfering die Recticel Insulation, een belangrijke marktspeler in thermische en akoestische isolatie, heeft laten uitvoeren in het kader van zijn Isolatiebarometer 2020.

14412-NL

Renoveer en isoleer met Recticel Insulation

Foto Recticel Insulation

Energie-efficiënte woningen

Om de Europese energiedoelstellingen te halen, moeten alle bestaande woningen in België tegen 2050 energie-efficiënt zijn. In Vlaanderen en Wallonië betekent dit een label A of beter op het energieprestatiecertificaat van de woning. Brussel streeft tegen 2050 naar een label C+ of beter. Uitgedrukt in gemiddelde berekende energiescore: 100 kWh/m²/jaar of minder in Vlaanderen en in Brussel, in Wallonië een Espec (specifiek primair jaarlijks energieverbruik) van maximum 85 kWh/m²/jaar. 

Van deze doelstellingen zijn we vandaag nog mijlenver verwijderd, zo bleek al uit de eerste Isolatiebarometer 2020 van Recticel Insulation, die als eerste de meest actuele energieprestatiecijfers van de woongebouwen in de 3 Belgische gewesten naast elkaar legde en vaststelde dat maar liefst 99% van alle huizen en 95% van alle appartementen nog niet aan de doelstellingen voldoet. Bij lange niet zelfs: de gemiddelde berekende energiescores in de verschillende gewesten liggen bijna 3 keer zo hoog als wat tegen 2050 wordt geambieerd.

 Trias Energetica

“Wie denkt aan energetisch renoveren, moet steeds het basisprincipe van de Trias Energetica in gedachten houden”, legt Pieter Bailleul, Technical Manager Belux van Recticel Insulation, uit. Dit principe komt erop neer dat, om op een maatschappelijk verantwoorde manier energie te besparen, je eerst en vooral energieverspilling moet tegengaan door goed te isoleren. In tweede instantie maak je maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen: zon, wind, grond en water. En ten slotte gebruik je de fossiele brandstoffen die je toch nog nodig zou hebben zo efficiënt mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp of een condensatieketel.

Isoleren om de energie- en warmtevraag zo beperkt mogelijk te houden, is dus de absolute prioriteit.

Voor meer informatie, surf naar www.isolatiebarometer.be
Daar vind je ook een uitgebreide whitepaper.

Bekijk hier het filmpje over de Isolatiebarometer:


{

Het beste van Livios in je mailbox?

Volg ons op social media

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10068-14412/recticel-insulation/partnerberichten/een-hoger-label-scoren-op-je-epc-begin-met-isoleren/