livios logo

Renovatie volgt de weg van nieuwbouw met verbeterpunten

Het energetisch aanpakken van woningen en gebouwen is de eerste prioriteit om naar een koolstofarme (lage CO2) samenleving te evolueren. Nieuwbouw geeft de toon aan hoe we dit kunnen doen met meer isolatie en luchtdichte uitvoering van de gebouwenschil. Maar intussen wel met de nodige correcties en aandachtspunten, waaronder de aanpak van oververhitting. De alsmaar stijgende energiekosten zijn voelbaar zodat renovatie geen uitstellende optie meer is maar een urgentie wordt. Verstandig renoveren verhoogt bovendien het leefcomfort met een gunstige impact op onze gezondheid.  

13070-N

Bron: IBH Ingenieurbüro Hauser

Foto VEROZO - Rolluiken en Zonwering

Maak een evaluatie van je vensters

De klimaatopwarming zoomt bij het gebruik van technieken en materialen meer en meer in op het aanwenden van “gratis” energie waar mogelijk. Zo leren we de zonnewinsten doorheen de vensters te benutten als een gratis bron voor warmte en daglichttoetreding. Keerzijde is dat de warmtewinsten door zoninstraling gekoppeld aan interne warmtewinsten (mensen, elektrische apparaten produceren allemaal warmte) vooral in warmere periodes een risico op oververhitting zijn. In appartementen met een beperkte thermische massa en zongeoriënteerde vensters is het risico voor oververhitting een reëel aandachtspunt.  

Meer toelichting vind je hier.

Meer energiebesparing voor verwarming als je zowel de isolatiewaarde als de warmtewinsten van de vensters neemt 

De renovatie van ons woningenbestand is in heel Europa een aandachtspunt. Een recente studie in Duitsland uitgevoerd maar toepasselijk voor de EU 28 landen wees uit dat vensters met een lage u-waarde (beperken warmteverliezen) en een hoge g-waarde (maximaliseren warmtewinsten) de meest kostenefficiënte energiebesparing voor verwarming geven.

Zo scoort een venster met u-waarde 1,3 en g-waarde 0,6 beter dan deze met u-waarde 0,8 en g-waarde 0,4. Maar dan moet je nog de oververhitting in warmere periodes aanpakken.  

Hoe pak je het risico op oververhitting kostenefficiënt aan: mobiele buitenzonwering op je venster als enige uitblinker

De klimaatverandering vraagt ook een hernieuwde kijk op de maatregelen om oververhitting binnenshuis aan te pakken.

De benaming “zonwering” is een korf met verschillende mogelijke maatregelen. Zoals het planten van bomen op de zuidkant van de woning die enkel in de zomer blad behouden; maar door de klimaatopwarming moeten we ook rekening houden met grotere periodes van waterschaarste. Zonwerend glas op het zuiden is een alternatief maar bedenk dat dit glastype minder efficiënt de zonnewarmte tegenhoudt aangezien het niet zo laag met de zonnetoetredingsfactor kan gaan. Naast het feit dat je nadien nog extra zal moeten koelen, trekt zonwerend glas minder daglicht binnen en houdt het ook in de winter de nuttige zonnewinsten tegen. Vaste uitstekken op het zuiden worden dikwijls door architecten verkozen maar daar is er naast de meerinvestering een gelijkaardige ervaring van stijgende energiekosten voor verwarming/verlichting/koeling. 

Mobiele buitenzonwering met een g-waarde van 0,15 (of lager) is dan ook de meest afdoende kostenefficiënte oplossing om de zonnewinsten te benutten of te weren naargelang de behoefte voor verwarming of koeling.

Meer info


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10460-13070/verozo-rolluiken-en-zonwering/partnerberichten/renovatie-volgt-de-weg-van-nieuwbouw-met-verbeterpunten/