livios logo

Waarom ontstaan er tijdens de winter 'scheuren en naden' in houten trappen en deuren?

Regelmatig krijgen wij hieromtrent vragen van onze klanten. Het gaat hier om een heel natuurlijk fenomeen dat te maken heeft met uitzetten en krimpen van hout.

13584-N

Hout drogen tot ±10% vochtgehalte

Foto Trappen Smet

Hout is een natuurlijk product

Hout is een hygroscopisch materiaal dat zich aanpast aan het klimaat van de omgeving, zodat ook de vochtigheidsgraad van het hout en het volume veranderen. Hout wordt geleverd met een houtvochtigheidsgraad van 10% (±/-2%) en moet ook als zodanig worden geplaatst of gelegd. Die houtvochtigheidsgraad stemt overeen met een omgevingsklimaat van 20° tot 22° Celsius en met een relatieve luchtvochtigheid van 55% tot 60%. De hierboven genoemde normale omgevingsvoorwaarden vormen wel een jaarlijks gemiddelde. Het kan dan ook niet anders of het hout, een natuurlijk product, wordt aan veranderingen onderhevig. In de zomer zal het hout onder invloed van het omgevingsklimaat lichtjes uitzetten, in de winter zal het dan weer lichtjes krimpen.

Hout onder druk

Een constante luchtvochtigheidsgraad heeft zowel op de gezondheid van de bewoners als op de kwaliteit van het hout een gunstig effect. Doorheen de verschillende seizoenen moeten bijkomende maatregelen genomen worden om het omgevingsklimaat op hetzelfde peil te houden. Zo niet komt het hout door uitzetting onder druk te staan wanneer de woning niet moet verwarmd worden, terwijl op het einde van elke verwarmingsperiode min of meer zichtbare kleine voegjes verschijnen, die verschillend zijn van vorm.

Die kleine voegjes, die er komen wanneer er wordt verwarmd kunnen echter zonder meer positief worden beïnvloed of volledig worden voorkomen door de omgeving ook tijdens de verwarmingsperiode voldoende vochtig te houden. Indien er niet voor bijkomende bevochtiging van de ruimte wordt gezorgd, droogt het hout onvermijdelijk meer uit. Met de huidige verwarmingstypes kan men ervan uitgaan dat de luchtvochtigheid eerder te laag (te droog) dan te hoog (te vochtig) is. Enkel door bevochtiging van de omgevingslucht kan het effect van uitdroging gevoelig worden beperkt. Het verdient dus aanbeveling om ervoor te zorgen dat de relatieve luchtvochtigheid op een peil van 55% blijft.

Voordelen

Dat biedt immers volgende voordelen:

  • uitdroging van het hout tot een onaanvaardbaar niveau wordt vermeden
  • het ontstaan van voegen wordt tot een minimum beperkt
  • krimpspanningen in het hout verminderen de luchthygiëne, wordt verbeterd.

Meer weten? Surf naar www.trappensmet.be.

10 dingen die je moet weten over trappen en liften


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10528-13584/trappen-smet/partnerberichten/waarom-ontstaan-er-tijdens-de-winter-scheuren-en-naden-in-houten-trappen-en-deuren/