livios logo

Cement & beton roadmap 2050

Beton wordt almaar duurzamer, de ‘Cement & beton Roadmap 2050’ van de Belgische Cementnijverheid legt uit hoe een circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050 gerealiseerd zal worden. Met de ‘Green Deal’ verbindt Europa zich ertoe om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Dit betekent ook een overgang naar een meer circulaire economie, waarin groei wordt losgekoppeld van het gebruik van grondstoffen. Deze doelstellingen moeten van de Europese Unie een moderne, duurzame en inclusieve economie maken.

15293-NL

De Roadmap is opgebouwd rond vijf actieterreinen: de "5 C's"

Foto infobeton.be

15293-NL

Beton, een essentieel bouwmateriaal in een duurzame samenleving (arch. W.Wuyts - © archimedia.be)

Foto infobeton.be

Binnen het streven naar klimaatneutraliteit is er een grote rol weggelegd voor de bouwsector. De milieueffecten van gebouwen zijn immers op Europees niveau naar schatting goed voor 40 % van het energieverbruik en 36 % van de klimaatvoetafdruk.

FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, heeft een ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ ontwikkeld, met centraal beton, een materiaal essentieel voor infrastructuurwerken en gebouwen in een duurzame samenleving. In de Roadmap wordt beschreven hoe cement, via de productie en toepassingen van beton, bijdraagt aan een circulaire en klimaatneutrale bouw. De Roadmap is opgebouwd – zoals te zien in de figuur – rond vijf actieterreinen, afgekort tot ‘5C’s’: Clinker (klinker, het actieve bestanddeel in cement), Cement, Concrete (beton), Constructie en (her)Carbonatatie.

Dit betekent dat de inspanningen door alle partners op verschillende niveaus geleverd zullen moeten worden: architecten, materiaalproducenten, aannemers, … De cementnijverheid wil een voortrekkersrol spelen bij deze omschakeling. Daarom wordt in de Roadmap uitgezet hoe de uitstoot van CO2 bij de productie van cement verder gereduceerd zal worden. Er zijn op dat vlak al grote inspanningen geleverd, tegenover 1990 is de klimaatvoetafdruk vandaag reeds met 30 % verkleind. In België zijn de broeikasgasemissies afkomstig van cement slechts verantwoordelijk voor 3,1 % van de totale emissies, een pak lager dan de cijfers die wereldwijd gehanteerd worden.

De cement- en betonsector engageert zich om deze voorsprong verder uit te bouwen en haar inspanningen te vergroten op weg naar een circulaire en klimaatneutrale bouw.


{

Het beste van Livios in je mailbox?

Volg ons op social media

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10543-15293/infobetonbe/partnerberichten/cement-beton-roadmap-2050/