livios logo

Hoe kies ik een domoticasysteem?

Op een bepaald ogenblik moet men kiezen welk geïntegreerd systeem men zal gebruiken voor de woning of het project. Bij die keuze moeten we rekening houden met meerdere zaken.

10734-N

Zennio Touch-MyDesign

Foto Vecolux bvba

10734-N

Zennio Z41

Foto Vecolux bvba

10734-N

Zennio Video Intercom

Foto Vecolux bvba

Mooi en praktisch

In de praktijk gebeurt het wel eens dat de bouwheer enkel afgaat op de mooie schakelaars of het blitse touchscreen. Achteraf blijkt dan dat het systeem niet voldoet aan de noden van de gebruiker en bepaalde functies niet kan uitvoeren, of dat er geen integratie mogelijk is met bepaalde subsystemen.

Dat moeten we uiteraard vermijden. We bekijken hier even welke items in overweging genomen kunnen worden bij die keuze. Er bestaan immers heel veel geïntegreerde systemen die allemaal andere mogelijkheden ondersteunen.

Vertrekken vanuit functies

Bij het ontwerp van een huis, appartement, serviceflat of andere woning moeten we uitgaan van de functionaliteiten die aanwezig moeten zijn in het gebouw. Deze functionaliteiten zijn afhankelijk van de functie van het gebouw, van de architecturale visie en vooral van de personen die er zullen in leven. Vooreerst moeten we dus bepalen welke functies vereist zijn. Pas in tweede instantie leggen we, aan de hand van deze functionaliteiten, vast welke toestellen, technieken en technologieën we daarvoor nodig hebben. In de praktijk wordt jammer genoeg vaak de omgekeerde weg gevolgd.

Eerst de functionaliteiten vastleggen is niet alleen logisch, maar vergemakkelijkt ook het traject naar een efficiënte integratie van een leef- en woonautomatiseringssysteem.

Een systeem moet in ieder geval de gewenste functies kunnen uitvoeren. Dit moet dus het uitgangspunt zijn bij de keuze. De installateur of de integrator kan daarbij helpen.

Meer info? Surf naar de website


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10565-10734/vecolux-bvba/partnerberichten/hoe-kies-ik-een-domoticasysteem/