livios logo

Maak een juiste keuze van bouwgrond

De afgelopen 25 jaar is de gemiddelde oppervlakte van een bouwgrond fel gekrompen. Door de bouwshift zal die trend zich waarschijnlijk alleen maar doorzetten. Toch zijn er voor wie dat wil nog steeds heel wat mogelijkheden om een mooi bouwperceel te bemachtigen. Maar wat maakt een perceel nu ‘te nemen’ of ‘te laten’? We geven je alvast tips & tricks die van nut kunnen zijn bij de keuze van een bouwgrond.

15463-NL

Foto Hyboma

15463-NL

Foto Hyboma

15463-NL

Foto Hyboma

Heb je je oog op een stuk bouwgrond laten vallen of heb je vroeger al een stuk grond gekocht of op een andere manier in handen gekregen? Dan is het verstandig om, voor je aan het bouwen zelf begint, ook de grond eens onder de loep te nemen. Want minstens even ingrijpend als de uitvoering van de bouwwerken, kan de bouwgrond an sich je latere woonkwaliteit beïnvloeden.

Oppervlakte:

“Laat ons maar meteen een open deur intrappen: om comfortabel te wonen heb je een minimale grondoppervlakte nodig. Voor een kavel voor alleenbouw mag je rekenen op een minimale oppervlake van 400 tot 500 vierkante meter. Een perceel voor halfopen bebouwing is tegenwoordig gemiddeld tussen de 240 en 300 vierkante meter groot. Voor een gesloten bebouwing volstaat tussen de 180 en 220 vierkante meter. Grotere percelen zijn nog altijd te vinden, al merken wij dat bouwers meestal een groter deel van hun budget willen reserveren voor de bouw en wat minder voor de grond.”

Oriëntatie:

Laat zonlicht (gedoseerd) binnen “Licht is een vaak vergeten criterium bij de keuze van een bouwgrond, maar wordt later heel bepalend voor de beleving van je woning. Sta er vooraf even bij stil wanneer je de zon wilt en wanneer juist niet. Kies niet zozeer voor de maximale lichtinval, maar denk vooraf al even na wanneer en waar je gedurende de dag het meeste licht wilt. Hou rekening met de uren thuiswerk die je verricht, met waar je ’s middags eet en met de lichtinval op je favoriete plekje op het terras of in de tuin. Een west- of zuidwestgerichte tuin garandeert je in de namiddag en avond de aangenaamste zon. Bij alleenbouw is er doorgaans geen probleem om een woning zo in te plannen dat de lichtinval perfect is. Bij een halfopen bebouwing op een noordoostgericht perceel moet een architect soms al wat creatiever tewerk gaan. Op nieuwe verkavelingen kan een grondontwikkelaar door het slim inplannen van de wegeniswerken de oriëntatie van de bouwkavels al sterk beïnvloeden.”

Helling:

Een hellend perceel hoeft geen problematisch bouwverhaal op te leveren, integendeel. Een goede architect maakt er juist iets mooiers van dan op een vlak stuk grond. Vaak lenen hellende percelen zich perfect voor een strakke, moderne bouw.”

Perceelbreedte:

“Wanneer je weet dat je aan weerszijden van je woning een strook van drie of vier meter bouwvrij moet laten, is de breedte van je perceel natuurlijk ook een belangrijk aandachtspunt. Wij adviseren voor een traditionele alleenbouw een minimale gevelbreedte van acht meter, wat er dus op neerkomt dat je best een perceel uitkiest van ten minste zestien meter breed. Voor halfopen bebouwing is een tiental meter een gezond minimum. Wel dient gezegd dat een gevelbreedte die op het eerste gezicht te smal lijkt, in bepaalde gevallen toch een verrassend mooie woning kan toelaten. Met Hyboma hebben wij bijvoorbeeld al heel wat - veelal strakke - woningen mét inpandige garage gebouwd op percelen van amper acht meter breed.”

Tuindiepte:

In de meeste gemeenten geldt de bepaling dat de bouwvrije voortuinstrook minimaal vijf meter diep moet zijn. Voor de achtertuin hanteren ze doorgaans een diepte van acht meter. De bouwdiepte, dus de diepte tussen de toegelaten voorbouwlijn en de uiterste achtergevel, bedraagt in Vlaanderen gemiddeld zo’n twaalf meter. Wij proberen voor de achtertuin altijd een ‘leefbare’ tien meter of meer te voorzien.  Dat maakt de bouw van een woning mogelijk die mooi ingekaderd is in voldoende buitenruimte .”

Grondkwaliteit:

Ga zeker ook na of er al ooit een grondsondering van de bouwgrond is gebeurd. Indien niet, dan neem je een risico. De ene grond is namelijk de andere niet. In Vlaanderen bevinden veel bouwgronden zich op licht samendrukbare lagen, zoals klei. Daar kan een standaardfundering volstaan. Niet zelden bevinden zich echter ook turf- of zandlagen in de ondergrond die voor onstabiliteit zorgen. Een grondsondering brengt die grondlagen precies in kaart. Zo weet je of er eventueel dure stabiliseerwerken nodig zijn, zoals ophoging van de grond of een extra zware fundering. Check dus zeker ook of de bouwonderneming waarmee je eventueel wil bouwen die sondering standaard uitvoert.”

Bouwvolume:

Vraag inzage in de bouwvoorschriften op de dienst Stedenbouw & Ruimtelijke ordening van je gemeente of check de voorschriften op Omgevingsloket Vlaanderen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar ook gemeentelijke voorschriften op oude verkavelingen, erfdienstbaarheden en andere beperkingen en verplichtingen kunnen je bouwwensen soms in de weg staan. Door je vooraf goed te informeren effen je het pad voor een stressvrij bouwverhaal.”

Hyboma heeft zelf heel wat bouwgronden in portefeuille, maar bouwt ook op grond van de klant. Voor meer info: 051 480 980 of www.hyboma.be


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10707-15463/hyboma/partnerberichten/maak-een-juiste-keuze-van-bouwgrond/