livios logo

Duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Wie vandaag zijn woning wil verwarmen heeft niet dezelfde opties als pakweg 20 à 30 jaar geleden. Toen stond men bij de keuze voor een centraal verwarmingssysteem voornamelijk voor een brandstofkeuze tussen stookolie of aardgas. Volledig elektrisch verwarmen was ook een optie. Dat was toen aantrekkelijk door de lage elektriciteitstarieven en de beperkte installatiekost. Door de matige isolatiegraad van de woningen uit die bouwperiode, en de duurdere stroomprijs, levert deze laatste optie nu vooral een hoge elektriciteitsafrekening op.

12057-N

Een warmtepomp is zeer efficiënt in combinatie met vloerverwarming.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12057-N

Goed isoleren blijft van groot belang bij verwarmen met een warmtepomp.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12057-N

Het verbruik van je warmtepomp kan je compenseren met zonnepanelen.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12057-N

Het investeren in zonnepanelen verdient zich snel terug.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12057-N

In de duurzame wijk De Vloei ligt geen gasnet om hernieuwbare energie alle kansen te geven.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Ondertussen laten duurzamere systemen toe om voor woningverwarming af te stappen van fossiele brandstoffen. Het schoolvoorbeeld hiervan is de warmtepomp.

Lage temperatuur en optimale isolatie van de bouwschil.

Om een warmtepomp efficiënt in te zetten zijn er een aantal voorwaarden. Een warmtepomp gebruikt de basiswarmte uit de bodem, grondwater of buitenlucht en pompt dit op naar een hoger temperatuurniveau. Voor dit oppompen verbruikt de warmtepomp elektriciteit. Dit verbruik dienen we zo beperkt mogelijk te houden.

Een eerste voorwaarde is de aanwezigheid van een warmteafgiftesysteem op lage tot zeer lage temperatuur. Denk hierbij aan vloerverwarming of ventilo convectoren. Deze convectoren gebruiken een ventilator om de afgifte te verbeteren waardoor werking op lagere temperatuur mogelijk is. Hoe lager de gevraagde afgiftetemperatuur, bij voorkeur lager dan 35°C, hoe beter dit is voor het rendement van de warmtepomp en hoe lager dus het elektriciteitsverbruik.

Om de woning te kunnen verwarmen met deze lage temperaturen is een goede bouwschil cruciaal. Dit betekent dat de woning optimaal geïsoleerd en goed luchtdicht moet zijn. Dit is bij een nieuwbouw perfect haalbaar aangezien alle schildelen nieuw worden gebouwd. Bij renovatie is dit, mits doorgedreven isolatie en goede afstemming van de vaak gefaseerde werken, zeker ook mogelijk. Hierbij is het steeds zinvol om te streven naar een U-waarde van maximaal 0.20W/m²K. Dit zowel voor daken, muren als vloeren. Opteer ook om 3-voudige beglazing te plaatsen, indien je schrijnwerk vernieuwt. Deze waarden zijn wat strenger dan wat de wetgeving ons momenteel oplegt maar extra isolatie loont door een lagere warmtevraag.

Zonnepanelen

Je kunt het verbruik van de warmtepomp compenseren door zonnepanelen. Hou hier al rekening mee bij het ontwerp van de woning of bij renovatieplannen. Maak een zongerichte en voldoende grote installatie mogelijk. Dit bijvoorbeeld door het hellend dak gunstig te oriënteren en te vermijden dat schaduw van omgevingselementen op de installatie valt. Ook de positie van de dakvlakramen speelt een rol bij een vlotte en esthetische plaatsing. Kun je zelf niet investeren in PV-panelen? Koop dan zeker groene stroom aan, op die manier kun je ook CO2 neutraal verwarmen!

Premies

Voor nieuwbouwwoningen zijn er geen premies bij de installatie van een warmtepomp. Een zuinig verwarmingssysteem in combinatie met hernieuwbare energie laat echter wel het E-peil zakken wat gedurende 5 jaar tot een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing kan leiden.

Bij bestaande woningen is er een forse premie van de netbeheerder die oploopt tot 4 000€ bij de keuze voor een bodem gekoppelde warmtepomp. Indien de warmtepomp ter vervanging dient van bestaande elektrische weerstandsverwarming (vb accumulatoren), of indien er geen aardgasnet aanwezig is, worden de premies zelfs verdubbeld!

Voor zonnepanelen zijn er reeds geruime tijd geen tegemoetkomingen meer. Aangezien de kostprijs de afgelopen jaren reeds fors gedaald is, verdien je de installatie ook zonder premie snel terug.

De Vloei, bouwen voor de toekomst.

We hebben nog een lange weg te gaan naar fossielvrij verwarmen in 2050. Toch zijn er hier en daar al mooie realisaties van wijken die tonen dat het kan. Een voorbeeld hiervan is De Vloei in Ieper.

De naam van deze duurzaam ontworpen wijk, op 1.5 km van het Ieperse stadscentrum, verwijst naar het integrale waterbeheer. Er ging immers veel aandacht naar zowel regenwateropvang, infiltratie als vertraagde afvoer.  

In deze duurzame wijk werd geen gasnet aangelegd om hernieuwbare energie alle kansen te geven. Een warmtepomp is hier een valabele en vaak toegepaste optie. Zo bouwen de bewoners van De Vloei al meteen toekomstgericht. Vanaf 2021 zullen woningen in een nieuwe verkaveling immers niet meer voorzien worden van een aardgasaansluiting. Aardgasvrij verwarmen wordt in deze nieuwe wijken bijgevolg de norm.

Onafhankelijk bouwadvies

Wil je net zoals de bewoners van De Vloei in een energiezuinige en duurzame woning wonen? Laat je bouwplannen of woning screenen door een adviseur van het steunpunt duurzaam bouwen. In West-Vlaanderen kunt u hiervoor beroep doen op ACASUS.

Meer informatie omtrent het steunpunt in uw provincie via: www.energiesparen.be/provinciale-steunpunten-duurzaam-wonen-en-bouwen

12 dingen die je moet weten over hernieuwbare energie


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10753-12057/acasus-onafhankelijk-bouwadvies/partnerberichten/duurzaam-verwarmen-met-een-warmtepomp/