livios logo

De totaalrenovatie: maak eerst een meerjarenplan

We hebben het jaar 2019 ingezet met veel aandacht voor het klimaat en in België klinkt de roep naar een ecologische manier van leven luider dan ooit. We kunnen hieraan bijdragen door te investeren in de energiezuinigheid van onze woning. Lees hieronder welke stappen je kan volgen bij een totaalrenovatie:

12473-NL

Isoleren is slim renoveren.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12473-NL

Ventileren is gezond renoveren.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12473-NL

Technieken renoveren als laatste stap om optimaal te renderen.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12473-NL

Maak eerste een stappenplan op.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

12473-NL

Vraag vooraf onafhankelijk advies.

Foto Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Bezint eer je begint

Grondige renovatiewerken zijn nodig voor het energiezuinig maken van je volledige woning. Het is belangrijk dat je een masterplan laat opmaken voor je woning waarin staat welke werken je eerst zal uitvoeren en welke werken je in een latere fase kan uitvoeren. Zo vermijd je dat eerder uitgevoerde werken in de weg komen te staan van werken in een latere fase.

Leg je ambities vast! Wil je naar de norm renoveren of wil je beter doen? Denk eraan dat je vandaag renoveert voor de woning van morgen. Wees ambitieus en probeer in je masterplan beter te doen dan wat vandaag verplicht is, zodat je woning binnen enkele jaren niet terug verouderd is.

Hou ermee rekening dat woningen binnen 15 à 30 jaar waarschijnlijk niet meer via fossiele brandstoffen verwarmd zullen worden. Indien je er nu voor kiest om je brandstofketel nog eens te vernieuwen, hou er dan rekening mee dat dit waarschijnlijk de laatste keer zal zijn. In de toekomst evolueren we naar andere verwarmingssystemen zoals warmtepomp/warmtenetten. Het is belangrijk jouw woning hiervoor klaar te maken.

Een aantal vuistregels

Voor het renoveren van gebouwen zijn er een aantal vuistregels die we kunnen volgen. Geen enkele vuistregel kan echter overal zomaar toegepast worden dus we adviseren geval per geval te bestuderen!

1. Isoleren is slim renoveren:

Energie besparen doen we eerst en vooral door de vraag naar energie te beperken. De bouwschil (bv. isolatie, luchtdichtheid, massa, zontoetreding…) bepaalt in grote mate de warmtevraag in onze woning en dus het type en de grootte van de verwarmingsinstallatie die we zullen plaatsen. Renovatiewerken aan de bouwschil hebben de langste levensduur en dus is dit de maatregel die we bij voorkeur eerst laten uitvoeren.

2. Ventileren is gezond renoveren:

Isoleren doen we om energie te besparen, ventileren doen we om een gezond binnenklimaat te garanderen. Vóór de uitvoering van de renovatiewerken is er in de woning een ‘natuurlijke ventilatie’ via kieren en spleten. Deze ongecontroleerde ventilatie kost ons veel energie in de winter en zorgt voor oververhitting in de zomer. Als we willen dat isoleren ook gaat renderen, dan zullen we de constructie volledig lucht- en winddicht moeten maken. Dit heeft als gevolg dat vocht, CO2, formaldehyde, enz. zich ophopen in de woning. Bij gebrek aan ventilatie zal je dan ook snel bouwfysische problemen ervaren zoals condensatie en schimmels. Om de luchtkwaliteit te garanderen, moeten we dus ventileren!

3. Technieken renoveren als laatste stap om optimaal te renderen:

Na onze energievraag zoveel mogelijk te beperken, willen we de resterende vraag zo optimaal en zo groen mogelijk invullen. Groene elektriciteit opwekken via zonnepanelen is al lang geen nieuws meer. Een groot deel van onze energievraag wordt veroorzaakt door onze warmtevraag. Daarom is het belangrijk een efficiënt verwarmingssysteem te plaatsen. Verwarmingssystemen bestaan uit 2 hoofdcomponenten. De warmteopwekking en het afgiftesysteem. Verwarmingssystemen op lage en zeer lage temperatuur hebben een hoger rendement dan de klassieke systemen op hoge temperatuur. Installeer daarom bij renovatie een afgiftesysteem op lage temperatuur. Zo kan je later je klassieke ketel vervangen door een warmtepomp of kan je binnen een aantal jaar misschien aansluiten op een warmtenet! Afgiftesystemen die op zeer lage temperatuur kunnen werken zijn bijvoorbeeld vloer-,wand-, plafondverwarming en ventilo-convectoren.

Opgelet! Verwarmingssystemen op lage en zeer lage temperatuur als hoofdverwarming zijn alleen van toepassing in gebouwen met een beperkte warmtevraag. Kies er daarom eerst voor om je woning te isoleren.

Bij renovatie kunnen we ook ons waterverbruik beperken. De Vlaming verbruikt gemiddeld 120 liter drinkwater per dag. Hiervan gaat een groot deel naar het doorspoelen van toiletten, de wasmachine, de tuin of het schoonmaken. Regenwater kan perfect voor deze toepassingen aangewend worden. Bij goede filtratie kan regenwater ook gebruikt worden in de douche!

Een stappenplan

Wens je de koe bij de horens te vatten en wil je graag onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn? Volg dan onderstaand stappenplan:

1. Meten is weten. Breng je verbruik in kaart. Er zijn verschillende platforms waarop je het verbruik van gas, elektriciteit en water kan ingeven. Op energieid.be kan je jouw verbruik vergelijken met gelijkaardige profielen.

2. Vraag advies aan bij jouw steunpunt duurzaam bouwen. De kost van dit advies is naargelang de gemeente waarin je woont 0€ of 50€. Zo heb je al een goed beeld wat jouw renovatiemogelijkheden zijn.

3. Informeer je over de financieringsmogelijkheden en kijk op www.energiesparen.be voor welke energiepremies je in aanmerking komt. Ga ook eens na aan welke regelgevingen je moet voldoen en of er vergunningsplichtige werken zijn.

4. Laat een masterplan opmaken door een kwaliteitsvolle professional. Wees duidelijk in je ambities. Er zijn hiervoor meerdere opties zoals een architect onder de arm nemen, begeleiding via de burenpremie van Eandis, enz.

5. Tijdens de werken: Controleer de kwaliteit van de uitvoering tijdens de werken.

6. Na de werken: Monitoring en onderhoud: Volg de goede werking van je installatie op en doe regelmatig onderhoud van je woning en technieken. Sluit desnoods een onderhoudscontract af met je installateur. Zo ben je zeker dat alles goed functioneert, en vooral, dat je investering rendeert!

Onafhankelijk advies

Voor advies over energiezuinig renoveren kan je terecht bij het steunpunt duurzaam bouwen van je provincie. Voor een beperkte prijs wordt je volledige woning gescreend en worden de renovatiemogelijkheden in kaart gebracht. Zo krijg je een stappenplan hoe je je woning energiezuinig kan renoveren. Voor het opmaken van een gedetailleerd masterplan, met daarbij de opmaak van concrete uitvoeringsplannen en begeleiding bij de uitvoering, adviseren we je een professional onder de arm te nemen zoals bijvoorbeeld een architect.

Woon en/of renoveer je in de provincie West-Vlaanderen? Doe dan je aanvraag voor onafhankelijk bouwadvies via www.acasus.be. Onze adviseurs contacteren je graag om een afspraak in te plannen.

13 dingen die je moet weten over totaalrenovatie


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-een-bedrijf/10753-12473/acasus-onafhankelijk-bouwadvies/partnerberichten/de-totaalrenovatie-maak-eerst-een-meerjarenplan/