Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Adviesverlening en procedurebijstand.

Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor staat met 12 advocaten en 6 medewerkers met kennis en ervaring in voor een adequate dienstverlening op het vlak van het voeren van procedures voor Rechtbanken, Hoven en Administratieve Rechtscolleges, adviesverlening, onderhandeling en bemiddeling in verschillende disciplines.

De sector Bouwrecht en Onroerend Goed neemt een belangrijke plaats in binnen het kantoor en wordt geleid door Johan Dehaese, in samenwerking met Jo Dewez en David Thoeng.

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba