Informazout vzw

Informazout is een informatiecentrum voor de rationele aanwending van stookolie.

Informazout is het kenniscentrum waar je terecht kan voor alle info over verwarmen met stookolie. De focus ligt vooral op duurzaam en efficiënt verwarmen en de combinatie met hernieuwbare energie. Op www.informazout.be kan je de energiekost van je eigen woning evalueren, de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor elk specifiek geval raadplegen of de lijst van stookolieverdelers of technici voor onderhoud en keuring consulteren. Raadpleeg www.informazout.be voor meer informatie.