Provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant

Wij helpen (ver)bouwers bij het maken van duurzame keuzes.

Duurzame (ver)bouwplannen?

U kunt als (ver)bouwer bij ons terecht voor:

Het steunpunt wil verder uitgroeien tot de gespreks- en adviespartner rond duurzaam wonen en bouwen in de provincie via de uitbouw van een breed netwerk met

  • de bouwsector
  • de gemeenten
  • de milieubeweging
  • gespecialiseerde NGO's
  • sociaal-culturele organisaties
  • kennisinstellingen.

Het provinciaal steunpunt is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. De provincie werkt reeds samen met Dialoog vzw, een onafhankelijk kennis- en adviescentrum rond duurzaam bouwen' en het steunpunt krijgt financiële steun van de Vlaamse overheid.

Provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant

Provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant