Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Provinciaal centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren in West-Vlaanderen

Acasus is het provinciaal centrum rond duurzaam wonen en (ver)bouwen in West-vlaanderen. Acasus wil samenwerken om de bouwsector om te vormen tot een competitieve, innovatieve en duurzame sector en mee de economische ontwikkeling van de Westhoek versterken. Daarnaast willen we met Acasus het duurzaam bouwen versneld implementeren in zowel bouwmethodes, technieken als materialen. We willen bewustwording creeren rond het gebruik van grondstoffen, het kiezen van de locatie en nieuwe woonvormen.