Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Provinciaal centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren in West-Vlaanderen

Acasus is er als centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel de eindgebruiker en als de onderneming.

Acasus wil samenwerken om de bouwsector omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector en hiermee de economische ontwikkeling van de Westhoek versterken.

Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. De acties die uit deze aanpak volgen zijn zowel gericht op zowel particulieren, bedrijven, gemeenten als organisaties, en worden gegroepeerd in vijf pijlers:

  • Starterspunt: aanbieden van ateliers en kantoorruimtes voor startende ondernemingen in de bouwsector, bij voorkeur actief in de sfeer van duurzaam bouwen en verbouwen.
  • Opleidingspunt: organiseren van opleidingen, infosessies en workshops, onder meer in vernieuwende duurzame bouwtechnieken.
  • Netwerkpunt: gepaste accommodatie voorzien met vergaderzalen en trefpunt voor overleg en ontmoetingen van actoren gelinkt aan duurzaam bouwen.
  • Adviespunt: onafhankelijk en objectief bouwadvies geeft aan zowel particulieren, gemeenten als niet-winstgevende organisaties.
  • Toonpunt: een plaats waarbij diverse duurzame technieken op vlak van isolatie, ventilatie, energiebesparing en luchtdichtheid in een bestaande woning worden toegepast.