Dialoog vzw

Dialoog informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties.

MISSIE
Omdat levenscomfort en duurzaamheid geen tegengestelden zijn, werkt Dialoog aan
een duurzaam evenwicht tussen beiden door minder ruimtebeslag, grondstoffen en
energie.

Dialoog geeft vorm aan een inclusieve samenleving waarbinnen mens- en
milieuvriendelijk leven voor iedereen – huidige en toekomstige generaties – gegarandeerd
is. De realisatie van een gevarieerde en ecologisch verantwoorde huisvesting voor
wonen en werken, leren en ontspannen, diensten en zorgen – zijn onderdeel van de
circulaire samenleving.

VISIE
Dialoog is een autonome vzw die zowel particulieren als gemeenschappen, organisaties
en overheden inspireert en motiveert tot mens- en milieuvriendelijk leven en wonen.

Dialoog begeleidt en vormt, informeert en adviseert mensen over bouwen en verbouwen
en zet iedereen aan tot duurzame keuzes. Dialoog werkt eerstelijns en praktijkgericht.

In samenwerking met anderen biedt Dialoog oplossingen voor de transitie naar een
duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving. Met de eigen werking streeft Dialoog naar
een minimale ecologische voetafdruk.