livios logo
Filters ×

Filters

Per thema

Op firma

Hoe water en energie besparen door uw sanitaire installatie te optimaliseren?

Een sanitaire installatie optimaliseren telt verschillende stappen:

100052-N

Roestwater? Tijdens de wateraudit wordt de waterinstallatie grondig doorgelicht

Foto e-Pipe Benelux

100052-N

Lekken? Tijdens de lekdetectie worden ze opgespoord

Foto e-Pipe Benelux

100052-N

Oude buizen? e-Pipe vernieuwt uw leidingen op traditionele wijze of met een coating van epoxyhars

Foto e-Pipe Benelux

100052-N

Hard water? De neutralisator beschermt uw installatie op een milieuvriendelijke manier

Foto e-Pipe Benelux

  1. De analyse van de waterinstallatie om de toestand ervan in kaart te brengen;
  2. De lekdetectie indien er drukverlies vastgesteld wordt;
  3. De vervanging of reiniging en coating van verouderde waterleidingen;
  4. De permanente bescherming van de installatie om nieuwe problemen te voorkomen.

Stap 1: de wateraudit

Tijdens een wateraudit wordt uw waterhuishouding nauwkeuring in kaart gebracht. Om de problemen efficiënt op te lossen, lichten we de waterinstallatie eerst grondig door. Tijdens het diagnosebezoek analyseren we de installatie, externe beïnvloedingsfactoren en uw gewoontes. Wat zijn uw waterbehoeftes? Hoe kunt u water besparen? Welke doelstellingen wilt u behalen? De waterfactuur geeft ons hierbij een goed beeld van de situatie. Daarna gaan we over tot de waterscan en ontleden we het kraantjeswater. Hoe is het samengesteld en wat zijn de gevolgen voor de waterinstallatie? Tenslotte bekijken we het leidingnetwerk. Zijn er loden leidingen aanwezig? Komt er roestwater uit de kraan? Is er debietverlies of zijn er lekken in de buizen?

Stap 2: de lekdetectie

Met speciale technieken en apparatuur sporen we de lekken op en brengen we ze in kaart.

Stap 3: de vernieuwing van de installatie

Zijn de leidingen verouderd of aangetast? Ofwel vervangen we alle leidingen door nieuw materiaal. Ofwel opteert u voor een leidingrenovatie zonder breekwerk. Hierbij worden de leidingen gereinigd en gecoat met epoxy. Metalen en niet-metalen toevoer- en afvoerleidingen worden zo beschermd tegen roest, afzettingen en toekomstige lekken.

Stap 4: de permanente bescherming

Tenslotte is het belangrijk om de waterinstallatie tegen hard en ijzerhoudend water te beschermen. Ook al vormt hard water geen risico voor de gezondheid, toch heeft het andere nadelen. Het veroorzaakt kalkaanslag op tegels, douchebakken en badkuipen en verkort de levensduur en prestatie van cv-ketels. Binnenin de waterleidingen stapelt kalk zich op met verstoppingen en debietverliezen als gevolg. Uw installatie tegen kalk en ijzer beschermen kan op 2 manieren: 

  • Met een waterverzachter
    Waterontharders zetten hard water om in zacht water door het kalkgehalte ervan te verminderen. De meeste waterontharders doen dat volgens het principe van ionenuitwisseling, maar ze kunnen ook werken via omgekeerde osmose of elektromagnetisme.

  • Met een neutralisator
    Een neutralisator is een zoutloze bescherming tegen kalkaanslag en corrosie. Het werkt op basis van fosfaatmineralen, het belangrijkste mineraal van het menselijk lichaam, na calcium. Ze zorgen ervoor dat de kalk en het magnesium aanwezig in het water omkapselt wordt en zich niet kan vasthechten aan de wanden van de leidingen. Bovendien legt de neutralisator een dunne beschermende film op de binnenwand van de leidingen en boilers zodat er geen corrosie meer kan ontstaan.


> Ontdek de oplossingen voor uw leidingproblemen 

> Contacteer ons nu voor gratis advies!


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-productinfo/productinfo/100052/hoe-water-en-energie-besparen-door-uw-sanitaire-installatie-te-optimaliseren/