livios logo
Filters ×

Filters

Per thema

Op firma

Factoren die uw E-peil beïnvloeden

Wie vandaag denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens een E-peil 50 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E40 in 2018, E35 in 2020 en E30 in 2021.

100888-N

Foto Ecohuis

100888-N

Foto Ecohuis

100888-N

Foto Ecohuis

100888-N

Foto Ecohuis

100888-N

Foto Ecohuis

100888-N

Foto Ecohuis

Uw E-peil zal bepaald worden door volgende factoren:

De compactheid
Compact bouwen zal uw E-peil verlagen. Dit komt omdat er minder verliesoppervlakte is waarlangs warmte kan ontsnappen. Hoe compacter de woning, hoe kleiner het energieverbruik van het gebouw per m² vloeroppervlakte.

De thermische isolatie
Een goede isolatie zorgt dat de warmte in de woning blijft, wat tevens interessant is voor uw energiefactuur. Hierbij moet de isolatie in de muren, vloer en het dak op elkaar afgestemd worden. Dikke muurisolatie met een niet-geïsoleerd dak is immers niet efficiënt.

De luchtdichtheid
Zelfs wanneer u goed isoleert, kan er nog koude lucht binnenkomen langs kieren. Onvermijdelijk gaat er langs die weg ook veel warmte verloren. Door uw woning volledig luchtdicht af te werken en spleten en kieren te vermijden, bespaart u energiekosten. Ecohuis zal alle naden van het dampscherm aan de binnenzijde van de buitenschil aftapen.

Oriëntatie en bezonning van het gebouw
Nog een factor die een invloed heeft op het E-peil is de beglazing. Hierbij denkt u in de eerste plaats waarschijnlijk aan de isolatiewaarde van het kader en het glas. Dat is correct, maar ook de dimensionering en oriëntatie mogen niet vergeten worden.

Vaste installaties
- Verwarming - warmwatervoorziening
De keuze van het verwarmingssysteem kan uw E-peil verlagen of verhogen. Hier houdt men rekening met het type ketel, de plaatsing, het soort regeling (centraal of decentraal) en andere factoren. Ook de verwarming van het sanitair water wordt meegerekend.

- Ventilatie
Wie aandacht besteedt aan luchtdicht bouwen, moet ook voldoende ventileren. Deze twee factoren gaan hand in hand. Voor de berekening van het E-peil houdt men rekening met het type ventilatiesysteem (A, B, C, D of E). Hier speelt ook het verbruik, het debiet en de kwaliteit van het toestel een rol.

> Contacteer ons voor meer informatie

> Bekijk hier onze realisaties

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-productinfo/productinfo/100888/factoren-die-uw-e-peil-beinvloeden/