livios logo
Filters ×

Filters

Per thema

Op firma

Energiepremies 2019

Ook in 2019 kunt u volop genieten van energiepremies en fiscale voordelen.

In Vlaanderen worden in 2019 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning.

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerder (Fluvius – de nieuwe naam voor Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Vanaf 2019 is er een nieuwe premie voor wie een warmtepompboiler plaatst. Voor wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert, kan genieten van de totaalrenovatiebonus.

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100 % op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar.

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar – 50% korting) en maximaal E60 (5 jaar – 100% korting). En wie een enige gezinswoning aankoopt, kan 1% korting krijgen op zijn registratierechten als u van plan bent om een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren.

Vanaf 2019 wordt het energiehuis in uw gemeente hervormd. U kunt er vanaf nu terecht met al uw vragen over de renovatie van uw woning. Beschermde afnemers kunnen er een energielening afsluiten aan 0% rentevoet (JKP 0%). U kunt tot 15.000 euro renteloos lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 10 jaar.

> Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen

> Meer info over de energielening en het energiehuis in uw gemeente


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/zoek-productinfo/productinfo/101920/energiepremies-2019/energie@vlaanderen.be