Welke factoren bepalen de rentevoet?

Een huis kopen kost geld. Meestal ligt dat niet voor het grijpen onder uw hoofdkussen, maar moet u het gaan lenen bij de bank in de vorm van een hypothecair krediet. Zo'n krediet krijgt u natuurlijk niet voor niets, u moet er intrest op betalen. Hoeveel, dat hangt af van diverse factoren. Onderstaande info zal u helpen om niet met uw voeten te laten spelen.

Maat 48?

Hoeveel rente u moet betalen voor uw hypothecair krediet, hangt af van verschillende factoren. Om te beginnen is er de verhouding tussen het bedrag van de lening en de geschatte waarde van het onroerend goed dat u als waarborg geeft. Soms kunt u bijvoorbeeld slechts (een gedeelte van) de executiewaarde van uw woning lenen tegen de meest gunstige rentevoet. De executiewaarde is een raming van wat een woning zal opbrengen bij een gedwongen verkoop onder de meest ongunstige omstandigheden. Als u mr leent, moet u dan een hogere rente betalen. Een betere oplossing is natuurlijk dat u (een gedeelte van) de normale (dus niet: gedwongen) verkoopwaarde tegen een gunstige rentevoet kunt lenen. Een tweede factor zijn uw waarborgen en uw relatie met de bank. Hoe beter die zijn - en dat hangt van af van zaken als woonsparen, het bezit van een spaarrekening, van andere rekeningen of waardepapieren als aandelen, obligaties of kasbons -, hoe lager uw intrest zal zakken. Belangrijk is ook de frequentie waarmee de intrestvoet kan worden aangepast. Hoe vaker dat mogelijk is, hoe minder rente u zal moeten ophoesten. Tenslotte kunnen bepaalde faciliteiten een invloed hebben op de rentevoet. We denken dan bijvoorbeeld aan een variabele rentevoet die alleen kan dalen en niet kan stijgen.

Vast of variabel?

Bij een vaste rentevoet blijft de rente de hele looptijd van het krediet dezelfde. Dit geeft u zekerheid over wat u maandelijks moet terugbetalen. Het spreekt voor zich dat deze zekerheid wordt vertaald in een hogere rentevoet. Deze oplossing is heel interessant als de rentevoeten laag staan. Bij een variabele rentevoet wordt uw rentevoet na een vooraf bepaalde periode herzien volgens contractueel vastgelegde voorwaarden. Hij kan stijgen of dalen naargelang de evolutie van de rentemarkt. Deze stijging of daling wordt beperkt door een aantal wettelijke voorzieningen. De aanpassing gebeurt om te beginnen op basis van een wettelijke referte-index die de evolutie van de rentevoeten weergeeft. Tevens worden de schommelingen van de rentevoet binnen bepaalde grenzen gehouden en dat voor de hele looptijd van het krediet. Er wordt namelijk een top- en een bodemrentevoet vastgelegd in uw contract. Als dat bijvoorbeeld 5% is, kan uw rentevoet hoogstens met 5% stijgen of dalen. Binnen deze algemene beperking zijn nog periodieke top- en bodemrentevoeten mogelijk die voor een bepaalde duur gelden maar nooit de algemene top- en bodemrentevoeten kunnen overschrijden.

Variatie in variabel

Binnen de variabele rentevoeten zijn tal van formules mogelijk. Om alleen maar de belangrijkste op te sommen: -een jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse renteherziening -een vaste rentevoet tijdens de eerste 10 jaar van de looptijd en daarna een jaarlijkse/driejaarlijkse/vijfjaarlijkse herziening -een formule waarbij de maandelijkse terugbetaling alleen kan dalen. Een eventuele stijging wordt vertaald in een verlenging van de looptijd -een formule waarbij zowel stijgingen als dalingen worden vertaald in een aanpassing van de looptijd zodat de maandelijkse terugbetaling altijd dezelfde blijft -formules met een extra lange looptijd zodat de maandelijkse terugbetalingen aanvankelijk kleiner zijn, wat interessant kan zijn voor jongeren die nog niet veel verdienen. Naargelang uw financiële situatie verbetert, kunt u dan de looptijd inkorten door de maandelijkse terugbetalingen te laten verhogen -formules waarbij u bij de renteherziening kunt overstappen van een variabele naar een vaste rentevoet -combinaties van de hierboven genoemde formules, eventueel met een vast tarief voor een gedeelte van de lening.

Tips

 
  • Als u uw koopwoning meteen wil verbouwen, gaat u het best een gezamenlijke lening aan voor aankoop en verbouwing. Zodoende moet u slechts één keer de notariskosten voor het krediet betalen.
  • Leen voldoende voor de aankoop plus de nodige verbouwingswerken, zodat u tijdens de renovatie niet in geldnood komt.
  • Kijk niet alleen naar het aanvangstarief van een lening met een variabele rentevoet, maar ook naar de schommelingsmarge. Hoe hoger die ligt, hoe groter de kans dat uw lening bij herziening duurder zal worden.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media