livios logo
logo

Lening op afbetaling of hypothecair krediet?


  

Uw nieuwbouw of uw aankoop heeft u in het verleden wellicht een flink pak geld gekost. Toch denkt u misschien - nog tijdens de aflossing van uw hypotheeklening - aan extra vernieuwingswerken?

Vroeger in Ik ga Bouwen & Renoveren hebben we al verteld hoe u die kan financieren via een bijkomend krediet. Maar wat als uw hypothecair krediet al volledig afbetaald is? Is het dan interessant om opnieuw te gaan lenen voor die vernieuwingswerken? Of spreekt u beter uw spaarpot aan? Schilderwerken, nieuw behang, parket,...: al deze vernieuwingswerken kosten al snel heel wat geld. Maar wellicht niet voldoende voor een nieuw krediet, dacht u? Toch wel! Stel, de kostprijs van uw verfraaiingswerken bedraagt 10.000 euro. Dat bedrag kan u dus ofwel cash financieren, ofwel kan u ervoor gaan lenen. Hieronder berekenen we de meest interessante optie voor u. We gaan er wel van uit dat het uw enige gezinswoning betreft: dat is namelijk belangrijk voor het fiscale aspect van dit verhaal.

Lening op afbetaling

Als u vandaag een lening op afbetaling aangaat, dan mag u zich verwachten aan een rentevoet van zo'n 7 %. De looptijd is wettelijk vastgelegd: voor een bedrag van 10.000 euro mag die ten hoogste vier jaar zijn. Hoeveel betaalt u dan maandelijks af (de zogenaamde maandlast of mensualiteit)? Daarvoor moeten we eerst de maandrente berekenen via de formule [(1 + jaarrente/100)1/12 - 1] x 100. In ons rekenvoorbeeld bedraagt die [(1,07)0,08333 - 1] x 100 = 0,5654 %. Het maandelijks af te lossen bedrag wordt nu als volgt berekend: [geleend bedrag x maandrente/100] / [1 - (1 + maandrente/100)-aantal maanden]. Concreet betekent dit: 56,54/0,2371 = 238,47 euro. Over de volledige periode betaalt u 48 x 238,47 euro = 11.446 euro terug. De interesten bedragen dus 11.446 - 10.000 = 1446 euro. Bij zo'n lening op afbetaling kan u echter noch het krediet noch de interesten inbrengen in uw personenbelasting. Fiscale voordelen zijn er dus niet. Zie ook "Een lening voor een verbouwing: wat moet u weten?".

Hypothecair krediet

U kan uw vernieuwingswerken echter ook financieren via een hypothecair krediet. Op die manier geniet u een lagere rentevoet én fiscale voordelen. Dit krediet kan namelijk ingebracht worden in uw personenbelasting, maar bovendien valt het ook nog eens onder de zogenaamde aftrek van de woonbonus. Voorwaarde is echter wel dat het gaat om een hypothecair krediet met een looptijd van minstens tien jaar. Als u vandaag een bedrag van 10.000 euro leent op tien jaar, dan kan dat aan een vaste jaarlijkse rentevoet van 4,5 %. De maandrente bedraagt (via bovenstaande formule) in dat geval 0,3675 %, zodat u maandelijks een bedrag van 103,20 euro dient af te lossen. Gedurende de looptijd van tien jaar heeft u dus 12.384 euro terugbetaald aan uw bank. De interesten zijn dus goed voor 2384 euro. Verder moet u rekening houden met dossierkosten: die bedragen gemiddeld 250 euro. Daarnaast zijn er nog de notariskosten: voor een geleend bedrag van 10.000 euro moet u al snel rekenen op zo'n 900 euro. Die betaalt u echter niet wanneer u de hypothecaire lening voor uw nieuwbouw destijds minder dan dertig jaar geleden afsloot. Want in dit geval kan u nu opnieuw lenen voor de vernieuwingswerken via een zogenaamde wederopname. Dat heeft een belangrijk voordeel: u moet niet langs de notaris passeren en u bespaart die 900 euro. Uw totale kosten bedragen dus 2348 euro interesten + 250 euro dossierkosten + 900 euro notariskosten = 3498 euro indien u niet kan lenen via een wederopname. Is dat wél het geval, dan bedraagt de totaalkost slechts 2598 euro.

Fiscaal voordeel

Zoals gezegd: bij een lening op afbetaling geniet u geen fiscale voordelen. Deze formule is bijgevolg ook minder interessant om de vernieuwingswerken aan uw woning te financieren. De terug te betalen interesten zijn immers aanzienlijk (in ons voorbeeld: 1446 euro). Maar bij het hypothecair krediet zijn er wél fiscale voordelen. Dankzij de aftrek van de woonbonus kan u namelijk de maandlasten tot maximum 1950 euro (met een verhoging van 650 euro voor de eerste tien jaar van het krediet) aftrekken in de personenbelasting tegen de hoogste aanslagvoet (plus de gemeentetaksen). In ons voorbeeld betekent dit het volgende: aan een hoogste aanslagvoet van 50 % en een gemeentebelasting van 7 % bedraagt uw fiscale besparing 103,20 euro x 12 maanden x 10 jaar x 50 % x 1,07 = 6625 euro. Leent u via een wederopname, dan krijgt u dus 6625 - 2598 = 4027 euro terug. Als u niet kan lenen via een wederopname, dan gaat het toch nog steeds om een bedrag van 3127 euro. Kortom: ook al heeft u voldoende cash voorhanden om de vernieuwingswerken te betalen, dan nog leent u best via een hypothecair krediet op tien jaar. Want dat brengt u zelfs geld op. En uw cash geld kunt u dan voor wat anders gebruiken. Met dank aan de fiscus! Tekst Roel Van Espen

-------------------

Meer over:
Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/dossiers/inspiratie/lening-op-afbetaling-of-hypothecair-krediet/