livios logo

Chemische reinigings- en verdunningsmiddelen gebruiken

Het aanbod chemische reinigings- en verdunningsmiddelen in de handel is enorm uitgebreid. Wij geven een basisoverzicht van de belangrijkste producten.

Materiaal:Gereedschap:
 • Beschermende kledij
 • Reinigings- of verdunningsmiddel
 • Afhankelijk van de taak

Stap 1: product kiezen

Aceton


  

Dit gebruik je om synthetische producten te verwijderen, zoals verfresten en lijm. Ook bekend als nagellakverwijderaar of om geboende meubelen af te bijten. Het is een vluchtige en brandbare vloeistof.

Ammoniak

Ammoniakoplossingen, ook ammonia genoemd, worden vaak gebruikt als schoonmaakmiddel. Het is een sterk product waarmee je makkelijk vet kan verwijderen, of verf mee van de muur kan schrobben. Verwijdert ook gedroogd bloed uit diverse stoffen. Verlucht de ruimte goed als je met ammoniak werkt.

Bleekwater (Javel)

Bleekwater of javel is een schoonmaakmiddel met ontsmettende eigenschappen. Omdat javel kleurstoffen laat oxideren, heeft het een blekende werking. Meng javel nooit met een toiletreiniger of ontkalker, want in dat geval kunnen er giftige chloordampen vrijkomen.

Cementsluierverwijderaar

Dit product gebruik je verdund met water om cementresten makkelijk te kunnen verwijderen. Het werkt het best wanneer er sprake is van een sluier, waas of een film. Gebruik het vooral niet op kalkhoudende materialen, aangezien cementsluierverwijderaar zuren bevat die de kalk in het cement oplossen. Raadpleeg ook onze klus ‘Cementresten verwijderen’.

Natronloog

Ideaal als ontstopper voor leidingen. Maar ook een geschikt afbijtmiddel voor verf of vernis. Wel opgelet: natronloog is een bijtende stof die schade aanricht bij contact met huid en ogen.

Terpentijn

Terpentijn kan je gebruiken als verdunningsmiddel voor verf op basis van olie, als reinigingsmiddel voor penselen, maar ook om boenwas op meubelen of een parketvloer te verwijderen.

Thinner

Thinner is een reinigingsmiddel met een ontvettende werking. In de handel vind je cellulose thinner en synthetische thinner. Cellulose thinner is ideaal voor de verdunning van verven, stopverf en cellulose grondverven. Het is ook een sterk oplosmiddel voor verfvlekken, verharde borstels en verstopte spuitpistolen.
Synthetische thinner gebruik je voor het verdunnen van synthetische verf, lak, vernis en producten op basis van teer. Ook het reinigen van borstels en spuitpistolen is mogelijk met synthetische thinner.

Wasbenzine

Een oplosmiddel dat je zowel gebruikt voor schoonmaken als ontvetten. Ook geschikt voor het verwijderen van vlekken uit kledij (roet, vet, inkt, …).

White spirit

Te gebruiken als verdunner voor verf, vernis, lak, … Maar ook als ontvettingsmiddel of om verfborstels schoon te maken na gebruik.

Zoutzuur

Verdund zoutzuur kan je gebruiken om kalk- en cementresten te verwijderen of om verstopte toiletten en rioolleidingen opnieuw vrij te maken. Ook ketelsteen kan je met zoutzuur verwijderen.

Stap 2: product veilig gebruiken


  

 • Lees vooraf altijd de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
 • Draag de nodige beschermende kledij. Een gelaatsmasker om schadelijke dampen tegen te houden. Een veiligheidsbril om je ogen te beschermen, zeker wanneer het werk spatten kan veroorzaken of als je met bijtende stoffen boven je hoofd werkt. Om je handen te beschermen, draag je geschikte werkhandschoenen.
 • Laat de ruimte waarin je werkt voldoende verluchten.
 • Zet de fles met het reinigings- of verdunningsmiddel ook tijdens het werk goed weg op een veilige plek. Zo kan je ze zelf (of een van de kinderen) niet per ongeluk omstoten met alle gevolgen van dien.
 • Respecteer bij verdunningsmiddelen de voorgeschreven mengverhouding.
 • Meng nooit twee verschillende producten met elkaar als je niet zeker weet of dat wel mag. Chemische reacties kunnen ernstige gevolgen hebben.
 • Zorg voor een droge, stofvrije ondergrond.
 • Mocht er iets mis gaan bij het werken met chemische producten, bel dan onmiddellijk het antigifcentrum op 070 245 245.

Stap 3: product veilig bewaren


  

 • Bewaar chemische, ontvlambare producten goed opgeborgen in een afgesloten pot/fles, zodat er zich geen dampen opstapelen. Bewaar zo weinig mogelijk brandbare chemicaliën.
 • Plaats chemicaliën ook niet in de buurt van een warmtebron of recht voor een raam. De invallende zon kan de temperatuur enorm de hoogte in jagen.
 • Bewaar producten zo veel mogelijk in de originele verpakking. Moet je toch een andere verpakking gebruiken, kies dan liever geen fles of blik waar voedingsmiddelen in hebben gezeten. Kleef een etiket op de fles en bewaar liefst ook de gebruiksaanwijzing.
 • Het ideale is dat je chemische reinigings- en verdunningsmiddelen achter slot en grendel bewaart.

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/dossiers/veiligheid/21331/chemische-reinigings-en-verdunningsmiddelen-gebruiken/