livios logo

Nieuw etiketteringssyteem voor gevaarlijke chemische producten

Duidelijker beeld van mogelijke gevaren

Sinds begin december krijgen gevaarlijke chemische producten nieuwe etiketten en verpakkingen. Hiermee kan je als gebruiker beter inschatten wat de mogelijke gevaren zijn.


  

Het nieuwe etiketteringssysteem voor chemische producten moet gevaren beter aanduiden zodat consumenten zich hier beter tegen kunnen beschermen. Al sinds juni 2009 is dit etiketteringssyteem stapsgewijs van kracht. Na verschillende overgangsperiodes moet heel Europa het systeem gebruiken tegen juni 2017.
Dat bepaalt de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Die beschrijft nieuwe regels en criteria om gevaarlijke chemische producten in te delen, te etiketteren en te verpakken. Het nieuwe etiketteringssysteem moet de classificatie en de etikettering van gevaarlijke chemische producten harmoniseren in Europa. De belangrijkste informatie voor consumenten staat op het nieuwe etiket onderaan. En de pictogrammen tonen de voornaamste risico’s. Daarnaast komt er een bijhorende tekst die in elke landstaal uitlegt welke gevaren er zijn en hoe je voorzorgsmaatregelen kunt nemen.

Zo werk je met gevaarlijke producten!

Voorzichtig omgaan met chemische producten is erg belangrijk. Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking en gebruik de juiste dosis. Het etiket lezen is een cruciale voorzorgsmaatregel. In het klusartikel ‘Chemische reinigings- en verdunningsmiddelen gebruiken’ vind je naast een overzicht van veel gebruikte producten ook tips voor het veilig gebruiken en opbergen ervan. Lees zeker eens de nieuwe brochure 'Chemische producten: bescherm jezelf, lees het etiket!' van De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/dossiers/veiligheid/nieuw-etiketteringssyteem-voor-gevaarlijke-chemische-producten/