Premielinker

Met premies en subsidies kan je heel wat geld besparen. De moeilijkheid is om te weten te komen in welke gevallen je een premie/subsidie kan verkrijgen en wat de correcte voorwaarden zijn.

Geef je gemeente in, selecteer een activiteit en vind de premies / subsidies waar je recht op hebt!

Je kan ook meteen het document downloaden dat je nodig hebt voor de aanvraag.