Vraag en antwoord

De Liviosredactie heeft niet alle kennis zelf in huis om op alle (ver)bouwvragen een antwoord te geven. Daarom bouwden we een netwerk van gespecialiseerde partijen uit die, ieder op hun vakgebied, helpen om een zo concreet en objectief mogelijk antwoord te formuleren op jouw vragen. Wel screent ons redactieteam elk antwoord van de panelleden op volledigheid en relevantie. Zo vermijden we zuiver commercieel getinte antwoorden.

Voor je de vraag intikt wel even dit

 • Wees zo duidelijk mogelijk!
 • Baken je onderwerp goed af. Beperk je tot één vraag!
 • Raadpleeg ons vragenarchief van 23821 bouwvragen

Vragenarchief

Stel je vraag

Afbeeldingen toevoegen

Toevoegen

Documenten toevoegen

Toevoegen

Gevonden vragen

 • Servitudeweg

  Wat is de exacte breedte van een servitudeweg momenteel?

  De volledige vraag 11/06/2009

 • Servitudeweg

  Wie dient de kosten te dragen, indien aan een gedeelte van een servitudeweg verbeteringswerken zouden worden aangebracht, op vraag van één van de gebruikers van de servitudeweg. Deze werken blijken niet voor iedere gebruiker noodzakelijk te zijn…

  De volledige vraag 5/03/2003

 • Servitudeweg

  Ik bezit 13 jaar een weiland bereikbaar via een servitudeweg. Sinds enkele jaren worden alle gronden in de omgeving opgekocht als natuurreservaat. Nu hebben ze onlangs een nieuwe afrastering gezet en die geeft de vele problemen: 1. De poorten …

  De volledige vraag 6/06/2005

 • Servitudeweg

  Tussen mijn woning en die van mijn buurman ligt een servitudeweg waar we voor elk van de helft eigenaar van zijn. Deze weg diende vroeger voor een boer die daar zijn weiland had. Ondertussen gaat deze boer al zijn eigendom verkopen en dus ook he…

  De volledige vraag 20/03/2002

 • Wie staat in voor onderhoud servitudeweg?

  De eigenaar van de servitudeweg is zelf geen gebruiker. Om op mijn wei te komen dien ik wel gebruik te maken van de servitudeweg. De eigenaar van het volgende stuk wei en nog een andere persoon moeten ook over de zelfde servitudeweg, maar zij ri…

  De volledige vraag 22/02/2016

 • Servitudeweg of niet? Hoe bepalen?

  We hebben een huis gekocht (open bebouwing) voor volledige renovatie. Naast het huis is een vrije ruimte van 4m die achteraan uitgeeft op een akker. Deze akker is bereikbaar via een servitudeweg enkele huizen verder. Voor de aankoop hebben we on…

  De volledige vraag 27/11/2017

 • Rechten van eigenaar servitudeweg?

  Achter de grond van mijn grootvader ligt een stuk grond dat recent is opgekocht door iemand die twee huizen verder woont. Eerst bevond de servitudeweg zich langs deze persoon zijn grond, maar de vroegere eigenaar heeft er bomen geplaatst, waardo…

  De volledige vraag 11/09/2017

 • Mogen we servitudeweg laten afsluiten?

  Wij zijn met zes eigenaars en beschikken over een privéverkaveling. De bouwheer heeft aan de buren indertijd een servitudeweg beloofd zonder onze toestemming. In de notariële akte staat dat de servitudeweg enkel door de zes eigenaars en de netbe…

  De volledige vraag 25/09/2017

 • Misbruikt buurman servitudeweg als hij er aan wagens werkt?

  De rechten en plichten van de eigenaars en de gebruikers van een servitudeweg worden geregeld door de artikelen 682-685 en artikelen 697-702 van het Burgerlijk Wetboek. De problemen geschetst door jou kunnen teruggebracht worden tot drie : 1. On…

  De volledige vraag 8/11/2004

 • Mede-eigenaar servitudeweg brengt schade aan: wat kunnen we doen?

  We zijn met tien gezinnen eigenaar van een servitudeweg. We hebben deze weg een aantal jaren geleden opgewaardeerd met steentjes. Sinds twee à drie jaar is een van de buurmannen de servitudeweg beginnen te gebruiken met een zware vrachtwagen. Me…

  De volledige vraag 30/11/2017