Kosten voor bestek

Vraag

Recentelijk hebben wij onze keukenspecialist gevraagd een bestek voor de verzekering op te maken n.a.v. waterschade. Hiervoor heeft hij een factuur van 50 EUR + 21% opgesteld. Deze factuur hebben we betaald omdat hij onze keuken geplaatst heeft en we hopen op een spoedige uitvoering van de werken. Heeft hij het recht deze kosten aan te rekenen of mogen wij deze factuur aftrekken van de volgende betaling? Bij de plaatsing werd slechts 6% aangerekend, omdat het gebouw reeds 30 jaar oud is. Mag hij 21% aanrekenen voor het opmaken van een bestek en zo niet, hoe kunnen wij het verschil recupereren?

Antwoord

Het gebeurt nog al eens dat aannemers die verzocht worden een bestek op te maken voor de verzekering, daarvoor een beperkt bedrag aanrekenen, erkent advocate Annemie Snick.

Een aannemer kan niet verplicht worden deze dienst gratis te leveren. Het is wel gebruikelijk dat indien de aannemer nadien met het werk wordt gelast, de voor het bestek aangerekende kostprijs in mindering wordt gebracht van de kostprijs van de werken.

Het een en ander wordt wel best met de aannemer besproken op het ogenblik dat de opdracht hem wordt gegund.

Aangezien het voorwerp van de factuur - die deze aannemer heeft opgesteld voor de redactie van het bestek - niet bestaat uit het uitvoeren van bouwwerken, is het evident dat voor die prestatie 21% en geen 6% BTW wordt aangerekend.

Eventueel kan getracht worden ook de kostprijs voor de redactie van het bestek van de verzekering te recupereren.

Producten

In de bres voor de aannemer

Vlaamse Confederatie Bouw

In de bres voor de aannemer

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!