Hypothecaire aftrekbaarheid van schuldsaldoverzekering via koopsom?

Vraag

Voor de bouw van onze nieuwbouwwoning zijn wij een hypothecaire lening aangegaan en overwegen we een schuldsaldoverzekering af te sluiten via koopsom omdat dit in ons geval volledig fiscaal aftrekbaar zou zijn. Men vertelde ons dat, indien wij deze schuldsaldoverzekering afsluiten voor 30 juni 2006, deze fiscaal aftrekbaar zou zijn voor de inkomsten van 2005/aanslagjaar 2006. Klopt dit?

Indien dit zo is, wat is dan het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag per persoon? We hebben in 2005 geen kapitaal- of interestaflossingen gedaan.

Antwoord

Wanneer een contract, dat vanaf zijn ondertekening aan de voorwaarden voor de toekenning van een belastingvermindering voldoet, terugwerkende kracht heeft en het eerste kwijtschrift de datum vermeldt waarop het contract ingaat (datum die de vervaldag van de volgende premies bepaalt), mag worden geacht dat de eerste premie betaald is op de datum waarop het contract ingaat, op voorwaarde dat die datum valt binnen de zes maanden die de datum van uitgifte van de polis voorafgaan; in het tegengestelde geval, d.w.z. wanneer de datum waarop het contract ingaat meer dan zes maanden vóór de datum van uitgifte van de polis valt, wordt de eerste premie geacht op deze laatste datum te zijn betaald.

M.a.w.: Levensverzekeringscontracten afgesloten binnen de eerste zes maanden van het jaar kunnen nog worden ingebracht voor de inkomsten van het vorige jaar. Men kan dus tot en met juni een schuldsaldoverzekering afsluiten met een éénmalige premie, waarbij deze koopsom recht geeft op een belastingvermindering voor het vorige inkomstenjaar. Nadeel is dat deze premie slechts de gewone vermindering voor het lange termijn sparen zal genieten. 

De belastingvermindering voor het langetermijnsparen bedraagt 30% op de betaalde premie, die op zijn beurt beperkt wordt, rekening houdend met de behaalde bedrijfsinkomsten.

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Verzekeringen

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer