Dakisolatie

Vraag

Mijn broer heeft een wind- en waterdichte nieuwbouw gekocht en wil het dak isoleren. De balken zijn 18cm breed. Is het dan voldoende om 12 cm isolatie te plaatsen en zo ja, hoe? Tegen het onderdak of tegen de af te werken kant? Hoe zit het dan met de luchtspouw? Laat die niet teveel warmte wegvloeien als de ruimte niet volledig is geïsoleerd?

Antwoord

Architect Martin Hestermans van Rockwool Benelux vraagt zich eerst af of het onderdak waterdicht en dampopen is. Je plaatst de isolatie dan tot tegen het onderdak, zodat de resterende luchtspouw aan de interieurzijde valt. Aan de binnenzijde komen dan dampscherm en binnenafwerking. Dat de luchtspouw tussen dampscherm en isolatie komt te zitten is bouwfysisch geen enkel probleem, op voorwaarde dat het niet wordt geperforeerd voor leidingdoorvoeren of dergelijke.

 

Wat "verlies" door de luchtspouw betreft: een stilstaande luchtlaag in het dak heeft ook een thermische weerstand. Deze bedraagt circa 0,16 m²K/W. Is de luchtspouw opgevuld met isolatie, dan is de thermische weerstand uiteraard hoger. In jouw geval betreft het 6 cm isolatie en dit zou een thermische weerstand van circa 1,50 m²K/W betekenen voor een continue laag, of circa 1,20 m²K/W rekening gehouden met de koudebrugwerking door de kepers.

 

Een thermische berekening met een isolatieproduct met een waarde 0,040 W/mK voor de warmtegeleiding en 10 % hout in de isolatielaag (balken of kepers) geeft als resultaat voor het totale dak:

-          met 12 cm isolatie: een R-totaal van circa 2,50 m²K/W en een Uc-waarde van circa 0,40 m²K/W

-          met 18 cm isolatie : een R-totaal van circa 3,72 m²K/W en een Uc-waarde van circa 0,27 m²K/W

 

Het dak met 18 cm scoort dus bijna 1,5 x beter, wat ook ongeveer overeenkomt met de dikteverhouding van 18 t.o.v. 12 cm isolatie.

Producten

Slim renoveren is eerst je dak isoleren met URSA

URSA

Slim renoveren is eerst je dak isoleren met URSA

Gevel, spouwmuur en binnenmuur isoleren

Isolteam

Gevel, spouwmuur en binnenmuur isoleren

Reflecterend onderdak, isolatie en dampscherm in één

Aluthermo SA

Reflecterend onderdak, isolatie en dampscherm in één

Zolderisolatie voor elk project

Recticel Insulation

Zolderisolatie voor elk project

Glaswol

Knauf

Glaswol

Optimaal isoleren en ventileren? Met het gratis magazine isolatie en ventilatie

Verstandig Bouwen

Optimaal isoleren en ventileren? Met het gratis magazine isolatie en ventilatie