Mag bouwheer mijn volmacht gebruiken?

Vraag

In een recent bouwproject (7 aanpalende woningen met garages op het domein) werd op de door de bouwheer ingediende/ondertekende vergunningsaanvragen (aanleg van opritten, riolering,...) via volmacht mijn handtekening gebruikt. Dit project is een gedwongen mede- eigendom. Op de plan- en vergunningaanvragen van de architect staat ‘in de rubriek voor akkoord’, onder de 7 woningen telkens de naam van personen en hun handtekening. Onder woning 7 staat mijn naam en mijn handtekening en bij volmacht of getekend met mijn handtekening. Woning 1 t/m 6 zijn de ondertekenaars (kopers).

Ik had in 2006 een volledige lastgeving verleend aan de bouwheer/eigenaar en heb die nu terug ingetrokken. Ik wist niet dat mijn volmacht gebruikt werd– zelfs nog op data na de terugtrekking. Wat is de betekenis van mijn naam onder woning 7? Waarom moest ik voor akkoord tekenen? Op het kadaster – heb ik telefonisch opgevraagd in de stad van de bouwplaats- ben ik onbekend op dit adres. Waarom had de bouwheer – dan nog bij volmacht- mijn naam en handtekening nodig? Hoe kan ik hier meer informatie over krijgen? Is dit wettelijk?

Antwoord

“Lastgeving of volmacht is een handeling waarbij een persoon (de lastgever) aan een ander (de lasthebber) de macht geeft om iets in zijn naam te doen”, legt advocaat Peter Henriksen uit.

“Een volmacht is of bijzonder en betreft slechts een zaak of bepaalde zaken, of algemeen en betreft alle zaken van de lastgever. Uiteraard mag de lastgever niets doen buiten wat in zijn lastgeving is begrepen. Indien de lasthebber buiten de aan hem verleende macht is getreden, is de lastgever niet gehouden tot de verbintenissen die buiten deze macht zijn aangegaan, behoudens wanneer deze uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn bekrachtigd.”

“Daarbij komt dat de lastgever zijn volmacht naar eigen goeddunken kan herroepen, en de lasthebber verplichten deze volmacht aan hem terug te geven. Aangenomen wordt dat handelingen van de lasthebber na de beëindiging van zijn mandaat niet toerekenbaar zijn aan de lastgever, indien niet kan worden aangetoond dat de lastgever een fout of nalatigheid kan worden verweten bij de verwekte schijn.”

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht