Heb ik recht op meeneembaarheid registratierechten?

Vraag

Op 02/09 kocht ik een huis. Aangezien dit nog verhuurd werd, heb ik de huurders toegestaan om te blijven tot einde contract. Op dit huis heb ik vermindering van registratierecht gekregen. In september datzelfde jaar komt een huis te koop waar ik oorspronkelijk massa's interesse voor had maar toen te duur was. Deze keer zakt het voor 1/3 in prijs, aanzienlijke daling dus. Ik wil echt dit huis dus ik koop het aan. Probleem nu is dat ik het eerste huis opnieuw zou willen verkopen maar hier heb ik enkele vragen bij. Eerst en vooral is mijn domicilie nog niet geplaatst naar de eerste woning omdat deze nog verhuurd is (maar was dit oorspronkelijk wel van plan). Aangezien dit nog niet is gebeurd binnen de drie jaar zal ik waarschijnlijk in fout gaan bij het verkrijgen van verlaagde registratiekost en het opnieuw verkopen van de woning. Moet ik mij hier verwachten aan bekeuringen en boetes door het niet nakomen van deze regel? Is er een manier om dit zonder al teveel moeite en geldverspilling aan boeteclausules of zo te kunnen oplossen? Kan ik toch nog meeneembaarheid oproepen naar de tweede woning om iets te recupereren?

Antwoord

Antwoord van Notaris Dirk Michiels:

“Aan verminderingen van registratierechten zijn voorwaarden verbonden die uitdrukkelijk in uw akte zijn vermeld. Als u deze voorwaarden niet naleeft moet u de ten onrechte genoten vermindering terugbetalen samen met een boete (doorgaans gelijk aan de wettelijke rente in fiscale zaken, zijnde 7 %; te bekijken met de ontvanger).”

“In casu dient u dus bijkomende registratierechten en een boete te betalen omdat u het verminderd registratierecht heeft gevraagd maar niet aan de voorwaarden hebt voldaan. Enig middel om hier aan te ontsnappen is overmacht inroepen. Maar de fiscus is hier streng; niet gaan wonen in een woning om de huurder toe te staan te blijven tot einde contract is geen geval van overmacht.”

“U kan ook niet genieten van meeneembaarheid van registratierechten, want de voorwaarde is dat u de woning die u verkoopt heeft bewoond in enig moment van de periode van 18 maanden voorafgaandelijk aan de verkoop, wat hier niet het geval is. Als uw huidige woning verkocht is kan u bij een nieuwe aankoop eventueel weer genieten van de verminderingen (abattement + mogelijks klein beschrijf als het K.I. niet te hoog is); let er dan wel op dat u deze keer de voorwaarden naleeft die hieraan zijn verbonden!”

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed