Hoe moet veiligheidscoördinator taak uitvoeren?

Vraag

Wij hebben een veiligheidscoördinator aangesteld voor onze bouw die in september 2009 begon en in juli 2010 opgeleverd is. In oktober 2009 hebben wij een kort e-mailtje gehad met wat foto's van de werf, zodat ze wel konden aantonen dat ze hier geweest waren. Nadien hebben wij niets meer van hen vernomen. Wij hebben bij onze e-mailadreswijzigingen hen een aantal keer gemaild om ons nieuw e-mailadres door te geven en ook hier kwam geen reactie. Nu krijgen wij plots de rekening gepresenteerd, kan dit zomaar? Wat doen wij best?

Antwoord

Veiligheidscoördinator en architect Kristina Elsen geeft volgend antwoord:

“De bouwdirectie, de architect is verantwoordelijk voor de aanstelling (een contract is verplicht) van de veiligheidscoördinator: in de ontwerpfase een veiligheidscoördinator ontwerp, bij de start van de verwezenlijking een veiligheidscoördinator verwezenlijking. Meestal is dit dezelfde persoon. Indien er geen architect aangesteld is voor kleine bouwwerken, waar toch minstens 2 aannemers werken uitvoeren, is het meestal de bouwheer zelf die de werfcoördinatie uitvoert. Ook een algemene aannemer kan de functie bouwdirectie uitvoeren.”

“Belangrijk is de informatie en duidelijke afspraken vooraf, voor het opmaken en ondertekenen van het contract tussen de actoren.

Het KB Tijdelijke of mobiele Bouwplaatsen geeft richtlijnen over wat deze overeenkomst moet inhouden:

- een beschrijving van de taken van de actoren: VC – bouwdirectie – bouwheer.

- de ogenblikken dat de veiligheidscoördinator verwezenlijking ten minste op de bouwplaats moet aanwezig zijn en zijn advies naar veiligheid, gezondheid en welzijn kan formuleren. Dit wordt door de wetgeving beschreven als kritieke fases.

Deze kritieke fases komen ook uit het veiligheids- en gezondheidsdossier dat opgemaakt wordt door een coördinator ontwerp VCO en verder aangepast en geactualiseerd wordt door de coördinator verwezenlijking VCV. Dit veiligheids- en gezondheidsdossier (waar ook het coördinatiedagboek en een Postinterventiedossier deel van uitmaakt) kan ook op elk moment opgevraagd worden door de andere actoren: de aannemer de bouwheer en de bouwdirectie. Ook arbeidsinspectie heeft de mogelijkheid dit V&G dossier op te vragen.”

“Op de gestelde vraag adviseer ik:

- eerste vraag: is het contract opgesteld volgens de regels van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

- zijn de verschillende actoren hun verplichtingen nagekomen die vooraf besproken zijn en in het contract opgenomen zijn?

Het contract heeft pas zijn einde na overdracht van het Postinterventiedossier dat voor akkoord door de bouwdirectie of bouwheer in een PV goedgekeurd wordt. Betaal niet alles bij een eerste factuur. Kies vakmensen die duidelijk vooraf uitleg geven.”

Producten

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Vlaamse Confederatie Bouw

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Grond-woning combinaties

Verelst Woningbouw en Renovatie

Grond-woning combinaties

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders