Hoe huur opzeggen om woning zelf te betrekken?

Vraag

Graag had ik wat meer informatie over een huurovereenkomst die afgesloten is, en ik hoop dat u mij daarbij zou willen helpen.

Wij als verhuurder, hebben een huurovereenkomst afgesloten op 1 augustus 2009 voor 6 maanden. Indien er tegen het einde van die periode geen opzegging was door een van beide partijen, werd het een contract van 9 maanden te beginnen vanaf de startdatum.

Nu zouden wij vandaag graag zelf in het appartement dat wij verhuren gaan wonen, maar we weten niet zo goed wat de juiste stappen zijn die wij moeten ondernemen. Zoals ik het begrijp wordt elke 3 maanden het contract vernieuwd en indien wij dus nu een aangetekende brief versturen, zal bij het vervallen van de 3-maandelijkse periode (op 31/1/2011) de huurder nog 3 maanden opzeg krijgen vooraleer wij kunnen intrekken. Klopt dit? En is enkel een aangetekende brief versturen voldoende om het contract te beëindigen? Indien u mij niet kan helpen, kan u mij dan doorverwijzen naar iemand die dit wel kan?

Antwoord

“Uw huurcontract was initieel voor zes maanden, blijkbaar met een optie voor nog eens 3 maanden tenzij één der partijen voor het einde van de eerste periode van zes maanden opzeg zou betekenen”, zegt vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt.

“Uit uw vraag kan ik afleiden dat dit niet gebeurd is. Op dit moment is het contract overgegaan in een contract van negen jaar. De wet schrijft namelijk voor dat een verhuring voor een vaste periode mogelijk is (de eerste periode van zes maanden), maar dat die periode maar één keer kan verlengd worden (dat is de tweede periode van 3 maanden). Bij verloop van die tweede periode wordt het contract beschouwd als een negenjarig contract, ingegaan op de originele ingangsdatum, 1 augustus 2009 dus. Maar geen paniek. U kan als eigenaar ten alle tijde opzeggen om het pand zelf te gaan bewonen, maar dan wel met een opzegtermijn van zes maanden. Drie maanden opzeg geldt enkel voor de huurder, niet de verhuurder.”

“Wat te doen: een aangetekende brief versturen met de melding dat u opzegt om zelf het appartement te gaan bewonen en dat die termijn van zes maanden ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van uw brief. Mogelijk gevolg: de huurder mag met een ‘tegenopzeg’ van één maand het pand verlaten. Dus u stuurt deze week nog een brief, de huurder kan u voor het einde van de maand nog een tegenopzeg betekenen van één maand. Zeer theoretisch kan het dus dat het appartement vrij is op het einde van volgende maand. Opgelet: u moet effectief in het appartement gaan wonen. Gebruikt u de zelfbewoning als excuus om van de huurder af te geraken, dan volgen boetes!”

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening