Hoe onteigeningsprocedure stopzetten?

Vraag

Ik heb een vraag over een onteigeningsprocedure. Wij hebben een stuk grond en een woning gekocht in 1998. Op onze grond bestaan al plannen sinds 1988 om een stuk te onteigenen om de weg recht te trekken. Wij zijn nu 2011 en willen onze tuin volledig heraanleggen. Kan men na 10 jaar stappen ondernemen tegen een onteigeningsprocedure? Welke stappen zijn dit en wat houden ze in? Ik heb op het internet het volgende gevonden maar ik weet niet of het dit is wat jullie bedoelen:

ART 2.4.8. Wanneer binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de goedkeuring van het onteigeningsplan, de onteigeningsprocedure niet is begonnen, kan de eigenaar per aangetekende brief de onteigenende instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien. De onteigenende instantie brengt de eigenaar per aangetekende brief binnen zes maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, op de hoogte van haar beslissing enz

Ik heb dit via e-mail naar volgende personen gestuurd: Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en het lokale kantoor van bruggen en wegen.

Antwoord

We raden je aan om dit niet via e-mail te versturen maar daadwerkelijk met een aangetekende brief. Leg hierin uit wat jullie plannen zijn en dat jullie daarom willen vragen om van de onteigening af te willen zien. Stuur hiervan ook een brief naar de gemeente. Een week nadat je de brief aangetekend hebt verstuurd, kan je nabellen om te vragen of de brief is aangekomen.

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht