Hoe oplevering erdoor krijgen?

Vraag

De ruwbouw van mijn woning werd beëindigd in maart 2010. De verdere afwerking gebeurde in eigen beheer. Ik betrok de woning in juli 2010. Alle facturen (architect en aannemer) zijn reeds betaald. Er gebeurde nog steeds geen oplevering van de ruwbouw. Ik maakte de architect hierop attent in een vergadering begin september 2010, en nogmaals per e-mail eind september (leesbevestiging gekregen). Ook begin mei 2011 vroeg ik per e-mail om de oplevering in orde te maken, waarop de architect per e-mail antwoordde hiervoor met de aannemer een afspraak te zullen regelen. Ik wacht nog steeds op die afspraak. Nochtans zijn er overigens ook geen grote problemen of gebreken die aan bod moeten komen. Zijn er consequenties verbonden aan zulke laattijdige oplevering?

Antwoord

Door de voorlopige oplevering wordt het gebouw ter beschikking van de bouwheer gesteld waarna de bouwheer het gebouw in bezit neemt. De opneming kan ook stilzwijgend gebeuren. Je kan de woning betrekken. De verplichting tot oplevering is een plicht van de aannemer, de bouwheer heeft de plicht tot het opnemen. De aannemer moet de oplevering doen op de overeengekomen termijn. Kijk hierover je contract na.

Kennelijk wil de aannemer niet, ook niet op vraag van de architect. De ingebruikneming van de woning houdt niet noodzakelijk de goedkeuring van het werk in. Je doet er goed aan een aangetekend schrijven te richten naar de aannemer waarin je de oplevering vraagt.

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed