Wij gaan niet akkoord met afpaling buren. Wat nu?

Vraag

Aangezien onze buur verbouwingswerken uitvoert heeft hij zijn eigendom opnieuw laten opmeten. Volgens hem zou de perceelsgrens (zoals hij sedert 1960 tot nu toe door iedereen aanvaard werd en waarvan wij ook een in 1960 door een landmeter opgemaakt, door alle betrokken partijen ondertekend en geregistreerd document hebben met daarop afmetingen en oppervlakte) echter niet correct liggen maar meer op onze grond. Oorspronkelijke grenspalen hebben wij niet teruggevonden. Eind vorige week meldde de buur ons dat de landmeter eenzijdig de "nieuwe" grens heeft afgepaald en inderdaad op het einde van onze tuin zat er een nieuwe grenspaal maar wel meer op onze eigendom.

Hoe men tot dit resultaat is gekomen weten wij niet. De landmeter heeft ons nooit op de hoogte gehouden en als wij het opmetingsplan opvragen krijgen wij dit ook niet. Nu wenst de buur dat wij akkoord gaan met die nieuwe perceelsgrens zodat die tegensprekelijk kan worden vastgelegd. Het is duidelijk dat wij dit niet zomaar aanvaarden. Welke mogelijkheden hebben wij?

Antwoord

“De afpaling van een grens kan op deze wijze inderdaad vastgelegd worden mits akkoord van beide buren, wat ik begrijp dat u niet zomaar zal willen doen”, zegt landmeter Jan De wael.

“De normale procedure is dat de landmeter die gevat wordt met de vraag een grens te bepalen, effectief opdracht heeft van beide buren, en dus ook uitleg en toelichting geeft aan beide buren, in volle openheid. Los daarvan gebeurt het inderdaad dikwijls dat een perceel eenzijdig wordt opgemeten en dat daaruit vermeende fouten uit het verleden naar boven komen.”

“Als echter die grens reeds sinds 1960 voortdurend en zichtbaar is, en wordt erkend door beide buren, dan zal dat zeker de basis kunnen zijn voor verkrijgende verjaring (30 jaar). Zonder de details van dit dossier te kennen zou ik dus adviseren om dit niet zomaar te ondertekenen, maar ofwel:

- de redenering van de landmeter van uw buren in alle detail op te vragen en na te (laten) zien.

- de grensbepaling over te laten aan een nieuw aan te stellen onafhankelijk landmeter op gemene kost met uw buur.

- zich desnoods richten naar de vrederechter om de verkrijgende verjaring in te roepen.”

Producten

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Vlaamse Confederatie Bouw

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!