Kan onroerend goed gelijkgesteld worden aan bouwgrond?

Vraag

Kan een onroerend goed (in slechte staat) gelijkgesteld worden met bouwgrond? Hoe moet je dit achteraf aan het registratiekantoor bewijzen?

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan notaris Dirk Michiels.

“Uw vraag heeft betrekking op het abattement: de vrijstelling (van de eerste schijf van 15.000 euro van de prijs) bij aankoop in het Vlaams Gewest van een woning of bouwgrond die door de koper binnen de 2 jaar (voor een woning) of binnen de 5 jaar (bij een bouwgrond waarop de koper dan een woning zal oprichten) zal bestemd worden als hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat men geen andere woning of bouwgrond bezit. Dit geeft aanleiding tot een belastingvoordeel van 1.500 euro (750 euro als men een woning koopt met “klein beschrijf”), desgevallend nog te verhogen met 1.000 euro als men een hypothecair krediet aangaat om te kopen of te bouwen binnen de termijn waarin men het goed moet bewonen.”

“Het abattement kan genoten worden voor ieder onroerend goed dat door de koper zal worden aangewend of bestemd tot bewoning. Een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed is het gebouw dat dient of zal dienen voor de huisvesting van de koper. Voor het begrip “woning” worden dezelfde criteria gehanteerd als voor het “klein beschrijf”. Als het aangekochte goed vatbaar is voor bewoning, dadelijk of mits normale herstellings- of onderhoudswerken, kan men genieten van het abattement. Een gebouw dat niet vatbaar is voor bewoning, eventueel na het uitvoeren van deze werken, is geen woning.”

“Een gebouw dat nog niet voor bewoning is bestemd bij de aankoop, ook niet na normale herstellings- of onderhoudswerken (b.v. een krot of een gebouw dat slechts na grondige verbouwingen als een woning kan worden gebruikt) wordt door de fiscus met een bouwgrond gelijkgesteld als het door de koper bestemd wordt om tot woning te worden omgebouwd. Dit betekent dat ongeveer elk onroerend goed in Vlaanderen in aanmerking komt voor het abattement mits de bestemming “wonen” mogelijk is.”

“Het belang van het onderscheid tussen “woning” en “bouwgrond” is natuurlijk de termijn. Een woning (dadelijk of mits normale herstellings- of onderhoudswerken als dusdanig te gebruiken) moet door de koper binnen de 2 jaar worden bewoond. Voor een bouwgrond (of een woning die slechts na grondige verbouwingen als een woning kan worden gebruikt) heeft de koper 5 jaar om er (na bebouwing of grondige verbouwing) in te gaan wonen. In geval van twijfel kan u desgevallend foto’s maken en de bevoegde ontvanger om advies vragen.”

Beantwoord door: Dirk Michiels, Michiels, Stroeykens & Pelgrims
Meer beantwoorde vragen over Bouwgrond

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Bouwmaterialen

Gamma Belgie

Bouwmaterialen

Open Wervendag

Build Your Home

Open Wervendag

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Woonprojecten: nieuwbouw appartementen en nieuwbouwwoningen

Hustings Bouwgroep

Woonprojecten: nieuwbouw appartementen en nieuwbouwwoningen

Overbrug een opening in één keer met de grote U-lateien

Ytong

Overbrug een opening in één keer met de grote U-lateien