Kan onroerend goed gelijkgesteld worden aan bouwgrond?

Vraag

Kan een onroerend goed (in slechte staat) gelijkgesteld worden met bouwgrond? Hoe moet je dit achteraf aan het registratiekantoor bewijzen?

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan notaris Dirk Michiels.

“Uw vraag heeft betrekking op het abattement: de vrijstelling (van de eerste schijf van 15.000 euro van de prijs) bij aankoop in het Vlaams Gewest van een woning of bouwgrond die door de koper binnen de 2 jaar (voor een woning) of binnen de 5 jaar (bij een bouwgrond waarop de koper dan een woning zal oprichten) zal bestemd worden als hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat men geen andere woning of bouwgrond bezit. Dit geeft aanleiding tot een belastingvoordeel van 1.500 euro (750 euro als men een woning koopt met “klein beschrijf”), desgevallend nog te verhogen met 1.000 euro als men een hypothecair krediet aangaat om te kopen of te bouwen binnen de termijn waarin men het goed moet bewonen.”

“Het abattement kan genoten worden voor ieder onroerend goed dat door de koper zal worden aangewend of bestemd tot bewoning. Een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed is het gebouw dat dient of zal dienen voor de huisvesting van de koper. Voor het begrip “woning” worden dezelfde criteria gehanteerd als voor het “klein beschrijf”. Als het aangekochte goed vatbaar is voor bewoning, dadelijk of mits normale herstellings- of onderhoudswerken, kan men genieten van het abattement. Een gebouw dat niet vatbaar is voor bewoning, eventueel na het uitvoeren van deze werken, is geen woning.”

“Een gebouw dat nog niet voor bewoning is bestemd bij de aankoop, ook niet na normale herstellings- of onderhoudswerken (b.v. een krot of een gebouw dat slechts na grondige verbouwingen als een woning kan worden gebruikt) wordt door de fiscus met een bouwgrond gelijkgesteld als het door de koper bestemd wordt om tot woning te worden omgebouwd. Dit betekent dat ongeveer elk onroerend goed in Vlaanderen in aanmerking komt voor het abattement mits de bestemming “wonen” mogelijk is.”

“Het belang van het onderscheid tussen “woning” en “bouwgrond” is natuurlijk de termijn. Een woning (dadelijk of mits normale herstellings- of onderhoudswerken als dusdanig te gebruiken) moet door de koper binnen de 2 jaar worden bewoond. Voor een bouwgrond (of een woning die slechts na grondige verbouwingen als een woning kan worden gebruikt) heeft de koper 5 jaar om er (na bebouwing of grondige verbouwing) in te gaan wonen. In geval van twijfel kan u desgevallend foto’s maken en de bevoegde ontvanger om advies vragen.”

Producten

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Build Your Home

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Grond-woning combinaties

Verelst Woningbouw en Renovatie

Grond-woning combinaties

Cottage - warm, huiselijk en gezellig.

Splendid woningbouw

Cottage - warm, huiselijk en gezellig.

Atlas & Nelskamp dakpannen

SVK

Atlas & Nelskamp dakpannen

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!