Hoe verdeelsleutel aankoop huis regelen?

Vraag

Ik wil een huis kopen samen met mijn vrouw maar ikzelf wil de helft van het bedrag betalen (door verkoop van een huis op mijn naam). De andere helft willen we zelf lenen. Is het mogelijk om deze verdeelsleutel procentueel uit te drukken in een contract zodat bij een verkoop (+ of -) ieder recht heeft op zijn deel bijv. bij een echtscheiding?

vb O: 50% (eigen inbreng)
O: 25% (Gezamenlijk deel)
A: 25% (Gezamenlijk deel)

En dit om te vermijden dat bij een gedwongen verkoop mijn partner teveel zou verliezen wanneer ik het effectieve bedrag van mijn eigen inbreng terug moet hebben. Wanneer alle bedragen in procenten zijn uitgedrukt is er een gelijke verdeling.

Antwoord

Notaris Dirk Michiels geeft volgend antwoord: “Uw vraag is niet zo evident. Indien u een bepaald bedrag aan eigen gelden investeert in een huis dat u samen met uw echtgenote in gemeenschap aankoopt zal u overeenkomstig artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek bij ontbinding van het stelsel (b.v. bij echtscheiding) recht hebben op de recuperatie van dit bedrag alsook, in dezelfde verhouding als de eigen inbreng t.o.v. de gemeenschappelijke inbreng bij de oorspronkelijke aankoop, op de waardevermeerdering van het huis.”

“Opgelet: artikel 1435 B.W. bepaalt dat de vergoeding niet kleiner mag zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen. U krijgt dus steeds terug wat u erin heeft gestopt. Als u het doet om te vermijden dat uw echtgenote bij een gedwongen verkoop teveel zou verliezen zal het dus niet werken. Om dat resultaat te bereiken zal u uw huwelijksvermogensstelsel moeten wijzigen bij notariële akte waarin u dit expliciet overeenkomt; het modaliseren van vergoedingsrekeningen kan inderdaad enkel op die manier gebeuren en niet via een clausule in de aankoopakte. Vraag raad aan uw notaris om dit voor u uit te werken.”

Beantwoord door: Dirk Michiels, Michiels, Stroeykens & Pelgrims
Meer beantwoorde vragen over Juridische kwesties

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht