Hoe muurovername regelen?

Vraag

Mijn buurman is van plan een achterbouw te zetten in samenwerking met een aannemer. Hij zou een overeenkomst van muurovername willen sluiten met mij. Ons huis is van het jaar 1951, maar de muren zijn nog in prima staat. De aannemer heeft een prijs bepaald van 390 €/m³. Is dit een realistische prijs?

Hoe kan ik te weten komen of mijn (gemetselde) fundering zijn (halve) dakroostering zal kunnen dragen om later geen verzakkingsproblemen te krijgen?

Antwoord

Volgens artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een muur, het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, als hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken, en de helft van de waarde van de grond waarop de muur is gebouwd.

Er wordt algemeen aangenomen dat de muur moet overgenomen worden op basis van de eenheidsprijzen die geldig zijn op het ogenblik van de overname en die op regelmatige tijdstippen vastgesteld worden door architecten –en aannemersverenigingen om steeds terugkerende moeilijkheden bij de bepaling ervan te voorkomen. Op te merken valt dat de eenheidsprijzen tot ongeveer 20 % hoger liggen dan de normale prijzen die jij vroeger aan de aannemer betaald hebt, aangezien je naast de eigenlijke bouwkosten ook nog de btw en het ereloon van de architect betaald hebt. Deze kosten moeten eveneens terugbetaald worden en zijn dus in de eenheidsprijzen inbegrepen. Of de prijs die de aannemer nu berekend heeft realistisch is, hangt dus af van verschillende factoren. Bij twijfel laat je best zelf ook eens een overnameprijs bepalen door een deskundige. Dat geldt eveneens voor de draagkracht van je fundering. Een aannemer of architect kan inschatten of die draagkrachtig genoeg is voor de dakroostering.

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces