Hoe vochtblazen in gietvloer verhelpen?

Vraag

In juni 2011 is in ons nieuwbouwhuis een gietvloer geplaatst. In de badkamer zijn blazen ontstaan variërende in grootte van 0,5 - 2 cm doorsnede. Als deze opengesneden worden, komt er water uit. Gisteren is de firma geweest om te beoordelen. Volgens hen is dit ontstaan door osmose (geen garantie). Volgens hen is het voor ons gewoonweg pech, omdat dat niet is te voorkomen.

1) In hoeverre is het zeker dat dit osmose betreft (uitgesloten van garantie)?
2) Wat is de oorzaak van osmose en kunnen dergelijke blazen ook zijn ontstaan doordat de vloer niet voldoende droog was op het moment van leggen?
3) Naast de blazen is er een kozijn (kozijn loopt tot aan de vloer) waar we lekkage hebben gehad. D.w.z. bij regen sloeg het water onder het kozijn door naar binnen. Kan dit de problemen hebben veroorzaakt?

Is het in deze situatie verstandig om een expert in te roepen? Aan welke partij moet ik dan denken?

Antwoord

"Zonder op een eventuele expertise vooruit te lopen en onder voorbehoud van een werfbezoek en besprekingen ter plaatse kan men wel stellen dat dit verschijnsel waarschijnlijk een schoolvoorbeeld van een osmoseprobleem is", zegt Dirk Van Tricht van Van Tricht Consulting.

"Er zijn ook andere mogelijke oorzaken (bv. kalkpitting) maar meer dan waarschijnlijk zijn de blazen ontstaan door de dampspanning die restvocht en/of toegetreden vocht (vocht dat op een droge of drogende chape wordt gemorst blijft vaak lang in de ondergrond aanwezig!) veroorzaakt bij migratie en verdamping. Hierover bestaat veel literatuur die er kort gezegd op neerkomt dat het vocht naar het oppervlak zal migreren en daar door de gietvloer wordt tegengehouden. Door de dampdruk ontstaan de blazen."

"Voor men start met het plaatsen van een kunstharsvloer moet men de ondergrond controleren, onder andere op zijn restvochtgehalte (de technische fiche van de te plaatsen vloer zal vermelden wat het maximaal toegelaten vochtpercentage mag bedragen). Deze controles gebeuren meestal op meerdere plaatsen elektronisch en plaatselijk (vaak op risicoplaatsen, bv. waar water is binnengekomen, in een kelder of afgesloten berging enz;) met de calcium-carbide meter. Ook info van de bouwheer of hoofdaannemer is hier onontbeerlijk. M.a.w. wanneer bekend is dat er water is gemorst of op de chape is terechtgekomen, is het zeer aan te raden dit aan de aannemer van de vloerafwerking te melden."

"Het probleem ter plaatse onderzoeken is de eerste vereiste, vervolgens kan een renovatiemethode worden bepaald. Er zijn diverse mogelijkheden ter beschikking om dit fenomeen aan te pakken en definitief op te lossen, oa. afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de blazen, de locatie, het type van kunstharsvloer, enz."

Producten

Hoe natte keldervloer definitief oplossen?

Vochtbestrijding TIBAS

Hoe natte keldervloer definitief oplossen?

Ontdek de vele voordelen en toepassingen van Dekton

Dekton

Ontdek de vele voordelen en toepassingen van Dekton

Onderhoud van een gietvloer

Floors & More

Onderhoud van een gietvloer

ParquetVinyl: the look of wood the ease of vinyl

Lamett

ParquetVinyl: the look of wood the ease of vinyl

Een samengestelde eiken parket : een bewuste keuze !

BLM Enterprises

Een samengestelde eiken parket : een bewuste keuze !

Natuursteen : de meerwaarde voor je woning

Impermo

Natuursteen : de meerwaarde voor je woning