Compensatie voor garageplafond vol met leidingen?

Vraag

Ik heb een nieuwbouwappartement gekocht met garage. Op een gegeven moment konden we tijdens de bouw een kijkje gaan nemen. Tot onze grote verbazing was het plafond van de garage helemaal, maar dan ook helemaal, ‘versierd’ met gas- en waterleidingen van alle andere appartementen in onze blok. In totaal zo maar eventjes 34 leidingen die van voor naar achter door onze garage lopen. In al de andere garages geen enkele leiding te bespeuren.

Hier staat niets van in de plannen of in het lastenboek. We zijn op voorhand niet op hoogte gebracht. Helemaal niets.

Kan dit zomaar? Heb ik nu geen recht op compensatie omdat zonder mijn toestemming mijn garage helemaal is ingepalmd? Eventuele latere verkoop van de garage zal zeker veel moeilijker worden.

Antwoord

De vraag die u stelt, heeft alles te maken met wat u mag verwachten van de garage die u heeft gekocht", aldus advocaat Wim Nackaerts. "Kon er op de plannen afgeleid worden dat de garage vol met leidingen zou zitten of niet? Indien dit duidelijk merkbaar is op de plannen, die u in principe bij de aankoop van uw appartement zou moeten gekregen hebben indien het onder de Woningbouwwet valt, lijkt dit mij niet in aanmerking te komen voor enige vergoeding."

"U stelt dat hiervan totaal niets op plannen staat, zodat ik dan ook een aangetekend zou richten aan de promotor met uitleg en tevens een vraag tot compensatie. Indien er immers wat mis is met de betrokken leidingen of er een lek ontstaat, zal uw garage hierdoor hinder ondervinden en zal u mogelijkerwijze zelfs gevolgschade lijden."

"De vraag is echter of er een alternatieve wijze van uitvoering is en u dit dan tijdig en op bewijskrachtige manier heeft laten weten. U stelt zelf dat u tijdens de bouw een kijkje bent gaan nemen. Blijkbaar zou dit in het verleden te situeren zijn."

"De essentiële vraag is of de noodwendigheden van het gebouw het noodzaakten om de leidingen op die plaats te leggen. Indien u hierover totaal niet geïnformeerd bent geweest, is er toch ook wel een tekort geweest inzake de informatieplicht van de verkoper. De hamvraag is echter wat de schade is voor uw garage die u naar functionaliteit waarschijnlijk perfect kan gebruiken."

"Zoals u leest, is er dan ook geen eenduidig antwoord te geven op uw vraag, doch u kan proberen een minderwaarde te onderhandelen en dit desgevallend voor de Vrederechter proberen af te dwingen. Ik wens u veel succes."

Beantwoord door: Wim Nackaerts, Strada Legale

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer