Kan grond onder betonnen platen op termijn verzakken?

Vraag

Wij willen een huisje kopen, maar hebben toch enkele minpuntjes opgemerkt. De woning bevindt zich een drietal meter van de straatkant en ligt ongeveer een meter hoger dan de straat. Op de verhoogde berm staan betonnen platen. Vanop straat valt het op dat er openingen zitten tussen die platen.

Is dit een teken dat de grond op termijn kan verzakken? En zo ja, is het dan aangewezen om nieuwe betonnen platen of een bekisting aan te brengen?

Antwoord

"Vermoedelijk zijn die betonnen platen op grotendeels aangevoerde of toch minstens geroerde grond geplaatst", denkt architect Eric Houben. "Op termijn heeft dit een inklinking van die grond tot gevolg, waardoor er - weliswaar kleine -verzakkingen kunnen optreden."

"Afhankelijk van de stevigheid van de constructie, de hoogte van de aanvulling en de vormvastheid van de ondergrond zal er dus een beweging van de betonplaten optreden. Vermoedelijk niet van die aard dat er meteen maatregelen nodig zullen zijn.  Vaak is het dus enkel een esthetisch probleem en is het aan de eigenaar om hier al dan niet wat aan te doen."

Producten

Terrassen en tuinomheiningen in Twinson

Deceuninck

Terrassen en tuinomheiningen in Twinson

Lichte, maar stevige tuinpoort: Grace

Segaf

Lichte, maar stevige tuinpoort: Grace

Houten Tuinscherm Neighbours® - geniet van sfeervolle privacy in je tuin

Outdoor Wood Concepts®

Houten Tuinscherm Neighbours® - geniet van sfeervolle privacy in je tuin

Omheiningen voor de industriële en publieke sector

Betafence Belgium NV

Omheiningen voor de industriële en publieke sector