Hoe lang bedraagt huuropzeg?

Vraag

Mijn zoon heeft een woning aangekocht op 15/2/2012 waarin een huurder zit. Hij heeft op 16/2/2012 aangetekend de opzeg gedaan met een opzegtermijn van 3 maanden omdat hij de woning volledig gaat verbouwen (enkel de buitenmuren blijven staan) en er nadien dan zelf gaat inwonen. Nu gaat de huurder niet akkoord omdat volgens de huurdersbond een termijn van 6 maanden dient gerespecteerd te worden.

De huurovereenkomst werd aangegaan vanaf 1/2/2003 voor een jaar en stilzwijgend verlengd, wat dus wil zeggen dat het een 9-jarigcontract is geworden dat m.i. vervallen is op 31/1/2012. De overeenkomst werd eveneens geregistreerd op 19/6/2007. De huurder heeft ondertussen de woning onbewoonbaar laten verklaren om een huursubsidie te verkrijgen. De eigenaarsbond en de makelaar hebben mij gezegd dat de opzegtermijn inderdaad maar 3 maanden bedraagt omwille van de renovatie en het zelf betrekken van de woning.

Mijn zoon heeft een sociale lening wat inhoudt dat hij binnen de 2 jaar het huis moet verbouwd hebben en er wonen. Indien blijkt dat de huuropzeg inderdaad 6 maanden bedraagt: kan ik dan de makelaar in gebreke stellen voor de geleden schade?

Antwoord

“Aangezien de huur niet werd beëindigd bij het einde van de negenjarige huurperiode, wordt ze verlengd voor een periode van 3 jaar tegen dezelfde voorwaarden”, zegt vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt.

“Elk van de partijen heeft dan de mogelijkheid, om de drie jaar, de verlengde overeenkomst te beëindigen zonder vergoeding te moeten betalen. In onderhavig geval betekent dit dat de huur pas tegen 31 januari 2015 kan worden opgezegd! Ik refereer hiervoor naar artikel 3 paragraaf 1 van de huurwet. Wat het effect is van de onbewoonbaarverklaring kan ik niet zeggen, maar mij lijkt het juiste advies te zijn overeen te komen met de huurder voor een opzeg van 6 maanden, gezien het hiervoor vermelde. Indien u de makelaar in gebreke wenst te stellen, wendt u zich best tot de rechtbank.”

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten