Is huurprijsvermindering nodig bij vochtprobleem in huurhuis?

Vraag

Als verhuurder werd ik 1 maand geleden op de hoogte gesteld door de huurder van een zwaar vochtprobleem. We hebben onmiddellijk de verzekeringsagent laten komen, die iets later een lekdetectie liet uitvoeren. De afvoer onder het bad bleek stuk. De aangrenzende muren van de slaapkamer en hal zijn reeds 1 meter aangetast! Nog 14 dagen later kregen we het bestek van de aannemer, dat werd doorgestuurd. Omdat de kosten hoog zijn, moet de expert nog langskomen. We zijn nu dus 1 maand verder.

De huurder eist onmiddellijke herstelling (begrijpelijk) en vraagt ook nog een huurvermindering voor de laatste 6 maanden omdat hij de badkamer niet degelijk kan gebruiken (water in gang en slaapkamer) en de schimmels hen ziek maken. Volgens de verzekeringsagent moeten we wachten op de uitslag van de expert vooraleer we met de werken mogen starten. Ondertussen blijft het probleem wel. En wat met de huurprijsvermindering: hoe wordt deze berekend en heeft de huurder er recht op zolang de werken niet zijn voltooid, te starten vanaf de (schriftelijke) aanmelding?

Antwoord

“Het is de taak van de verhuurder om ervoor te zorgen dat hij ‘grote’ herstellingen aan het verhuurde goed (laat) uitvoeren”, zegt vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt. “Indien de woning gedurende de huurtijd dringende herstellingen nodig heeft, die niet tot na het eindigen van de huur kunnen worden uitgesteld, moet de huurder deze herstellingen gedogen.”

“Artikel 1724 van het burgerlijk wetboek bepaalt het volgende: "Als de herstellingen langer dan 40 dagen duren, wordt de huurprijs verminderd naar evenredigheid van de tijd en het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het genot moet derven." Maar hier bestaat geen vaste formule voor.”

“Indien de herstellingen zo omvangrijk zijn, dat de woning onbewoonbaar wordt, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst te doen ontbinden. Deze bepalingen van het Wetboek zijn van aanvullend recht, partijen kunnen hier dus contractueel van afwijken. In onderhavig geval lijkt het mij vreemd dat de huurders pas één maand geleden hebben laten weten dat er een vochtprobleem is, maar wel een huurvermindering vragen voor de laatste 6 maanden. Zij hebben de plicht tijdig een probleem te melden en het lijkt alsof ze dat hier niet hebben gedaan.”

“Mijn advies: praten tot er een akkoord is. Desnoods de rechter een beslissing laten nemen, maar dan echt pas in laatste instantie. De verhuurder heeft het meest te winnen bij een soepele(r) houding.”

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten