Mag ik poolhouse tegen gemene muur optrekken?

Vraag

Mag je een gemene muur zomaar optrekken met snelbouwstenen? En mag je tegen deze gemene muur een betonnen wand met poolhouse/patioconstructie zetten?

Antwoord

“Ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vergunningsplichtig”, zegt advocaat Peter Henriksen. “Door de Vlaamse regering werden een aantal van deze ingrepen vrijgesteld van de vergunningsplicht, dan wel vervangen door een meldingsplicht.”

“Voor het plaatsen van een afsluiting heb je in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar er gelden in dit geval aan aantal vrijstellingen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat een afsluiting pas op de perceelgrens kan worden geplaatst als beide buren akkoord zijn. Ook losstaande bijgebouwen in de tuin, zoals een poolhouse, komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.”

“Aangezien het steeds mogelijk is dat provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen en voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren, is het steeds aangewezen je voorafgaandelijk bij je gemeente te informeren.”

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht