Hoe verlichtingspaal die oprit blokkeert laten verwijderen?

Vraag

Wij hebben één huis van de 31 gekocht bij een nieuwe sod-verkaveling. Nu blijkt dat een openbare verlichtingspaal ongeveer 30 cm voor onze oprit staat (speciale manoeuvres dienen genomen te worden om onze oprit te gebruiken). Na klacht bij de gemeente hebben landmeter, studiebureau, netbeheerder en verkavelaar ter plaatse afgestapt en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen fout is gemaakt. Alhoewel dat wij van de gemeente in eerste instantie gelijk hadden gekregen en dat de "verantwoordelijke" die verlichtingspaal 3 m moest verplaatsen zodanig dat de paal op de perceelsgrens kwam te staan. Wat zijn onze alternatieven hiervoor en rechten om die paal toch nog verplaatst te krijgen?

Antwoord

Zonder kennisname van het dossier is het voor advocaat Mark Huygen niet evident om een sluitend advies te geven. “Alleszins lijkt het onaanvaardbaar dat je inrit geblokkeerd wordt door een verlichtingspaal. Kijk je aankoopakte na en richt een aangetekend schrijven naar je medecontractant waarbij je deze in gebreke stelt de paal te verplaatsen. Indien dit niet gebeurt, moet je een procedure inleiden voor de bevoegde rechtbank.”

Producten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht